Teisėsauga, kriminalai

Santuokos nutraukimo pagrindai

Gyventojai dažnai teiraujasi savivaldybių darbuotojų, teikiančių nemokamas teisines konsultacijas, dėl santuokos nutraukimo. Teisingumo ministerija, siekdama gerinti visuomenės teisinį švietimą, pateikia pagrindinius santuokos nutraukimo reglamentavimo ypatumus.

Santuokos nutraukimo klausimus reguliuoja Civilinio kodekso trečioji knyga. Santuoka gali būti nutraukiama tik teismo tvarka šiais būdais: abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vieno sutuoktinio prašymu, dėl sutuoktinių (sutuoktinio) kaltės.

Sutuoktiniai bendru sutikimu gali nutraukti santuoką tuomet, kai nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai, abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (turto pasidalijimo, vaikų išlaikymo ir kt.) ir abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs.

Santuoka vieno sutuoktinio prašymu gali būti nutraukta esant bent vienai iš šių sąlygų: sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienerius metus; vienas sutuoktinis pripažintas teismo sprendimu neveiksniu po santuokos sudarymo; vienas sutuoktinis teismo pripažintas nežinia kur esančiu; vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą.

Sutuoktinis gali reikalauti nutraukti santuoką, jeigu ji faktiškai iširo dėl kito sutuoktinio kaltės. Sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas (pvz., lojalumo, savitarpio pagarbos, moralinės bei materialios paramos, rūpinimosi vaikais ir šeima) ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas. Įstatymas numato tokius kaltės atvejus: sutuoktinis nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą arba sutuoktinis yra neištikimas; arba sutuoktinis žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais; arba sutuoktinis paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina.

Kai sutuoktiniai nusprendžia nutraukti santuoką bendru sutikimu, jie turi paduoti bendrą prašymą nutraukti santuoką vieno iš jų gyvenamosios vietos apylinkės teismui. Kartu su šiuo prašymu sutuoktiniai turi pateikti ir sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Santuoką nutraukiant vieno sutuoktinio prašymu, prašymą reikia paduoti pareiškėjo gyvenamosios vietos apylinkės teismui. Norint santuoką nutraukti dėl kito sutuoktinio kaltės, pareiškimas turi būti paduotas atsakovo gyvenamosios vietos apylinkės teismui.

Nutraukiant santuoką bendru sutikimu arba vieno sutuoktinio prašymu, nereikia mokėti žyminio mokesčio.

Kontaktinis (-iai) asmuo (-enys):
Jurgita Kiškienė
Viešųjų ryšių tarnybos vyriausioji specialistė
LR Teisingumo ministerija

Parašykite komentarą