Studijos

QS Europos ir vidurio Azijos reitinge VDU – tarptautiškiausias Lietuvoje

Šiandien buvo paskelbtas tarptautinis kylančių Europos ir vidurio Azijos šalių universitetų reitingas „QS EECA University Rankings“, kuriame Vytauto Didžiojo universitetui (VDU) buvo skirta 61-a vieta tarp 451 reitinguotų aukštojo mokslo institucijų – VDU pateko tarp 13,5 proc. geriausiųjų regione. Kaip ir praėjusiais metais, geriausiai įvertintas universiteto tarptautiškumas: pagal šį kriterijų VDU skirta pirmoji vieta tarp reitinguotų Lietuvos universitetų ir 43 vieta bendrame reitinge.

„Išlaikyti ir plėtoti aukštą bendruomenės ir veiklų tarptautiškumo lygį mums padeda tiek sukaupta patirtis, tiek sukurta palanki infrastruktūra, turime platų partnerysčių spektrą, kurį šiemet ypač sustiprino mūsų įsiliejimas į „Transform4Europe“ aljansą. Teigiamos įtakos turi ir mūsų „tarptautiškumo namie“ veiklos, užsienio kalbų kompetencijų tobulinimas, įtraukios aplinkos užsienio studentams ir darbuotojams puoselėjimas. Tai suteikia pagrįsto tikėjimo, jog tarptautinė dimensija ir toliau stiprins mūsų studijas, mokslo ir tyrimų veiklas, poveikio visuomenei kūrimą“, – sakė VDU komunikacijos prorektorė doc. dr. Vilma Bijeikienė.

Lyginant su praėjusiais metais, VDU pagerino pozicijas sėkmingiausiai tarp visų reitinguotų Lietuvos universitetų – pakilo net per keturias vietas iš 65-os į 61-ą. Universitetui pavyko pagerinti pozicijas tiek bendrame reitinge (2020-aisiais jam skirta 65 vieta tarp 400 universitetų), tiek atskirose kategorijose. VDU užėmė aukštesnes vietas pagal keturis rodiklius: darbdavių reputaciją (51 vieta), darbuotojų, turinčių mokslinį laipsnį, skaičių (73 vieta), publikuojamus mokslo straipsnius (SCOPUS duomenų bazės duomenys) (68 vieta) ir tarptautiškumą (43 vieta).

Pagal gautus taškus, universitetui šiemet skirtas aukštesnis įvertinimas šešiose iš dešimties kategorijų, tarp jų – pagal darbuotojų, turinčių mokslinį laipsnį, skaičių (89,7 iš 100 taškų), tarptautiškumą (71,4 t.) ir tarptautinio mokslinių tyrimų tinklo plėtrą (65 t.).

VDU taip pat 5 procentais pagerino universiteto įvaizdį vertinant darbdavių ir akademikų reputacijos rodiklius. Pagal mokslo publikacijų citavimą, universitetas padidino rodiklius socialinių ir humanitarinių mokslų bei menų srityse.

Nuo 2018 metų, reitinge VDU pavyko pakilti aukštyn iš 72 į 61 vietą.

QS kylančių Europos ir vidurio Azijos šalių universitetų reitingas („QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings“) siekia įvertinti sparčiai augantį akademinį meistriškumą šiuose regionuose. Reitinge vertinami darbdavių ir akademikų reputacijos, studentų ir akademinių darbuotojų santykio, mokslinį laipsnį turinčių darbuotojų, mokslinių darbų citavimo ir publikavimo bei tarptautiškumo rodikliai.

Pranešimą paskelbė: Martynas Gedvila, Vytauto Didžiojo universitetas

Parašykite komentarą