Verslas

Profesinių paslaugų bendrovė „EY“ turi 3 naujus partnerius

Profesinių paslaugų bendrovė „EY“ plečia partnerių komandą Baltijos šalyse: prie jos prisijungė Inga Gudinaitė, Andrius Jūrelė ir Laisvė Dičiūnaitė. Ilgamečiai bendrovės darbuotojai naujas pareigas pradėjo eiti nuo birželio 2 dienos. Nuo šiol „EY“ Baltijos šalyse yra 22 partneriai ir 10 asocijuotųjų partnerių.

„Šiandien man garbė pristatyti mūsų naujus partnerius. Visi yra patyrę specialistai, užtarnavę vardą dėl sukauptos didelės patirties, rūpesčio mūsų klientais ir darbuotojais bei daugybės laimėjimų. Jie pasiekė svarbiausią karjeros etapą atstovaudami mūsų vertybėms, teikdami kokybiškas ir novatoriškas paslaugas klientams ir galiausiai įgyvendindami mūsų tikslą – kurti veiksmingesnį pasaulį. Dinamiškų lyderių, palaikančių mūsų klientus ir mūsų komandas, ugdymas yra esminė „EY“ – profesinių paslaugų rinkos lyderės Lietuvoje ir Baltijos šalyse – sėkmės dalis. Sveikinu kiekvieną naują partnerį ir linkiu jiems nuolatinės sėkmės karjeroje“, – sako Jonas Akelis, „EY“ vykdantysis partneris Baltijos šalyse.

I. Gudinaitė tapo „EY“ Audito ir kitų užtikrinimo paslaugų praktikos partnere. Ji yra atestuota auditorė Lietuvoje ir licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos ACCA (angl. Association of Chartered Certified Accountants, Jungtinė Karalystė) patyrusi narė. Naujoji partnerė dirba su didelėmis įmonių grupėmis, veikiančiomis Baltijos šalyse ir už jų ribų, ir sukaupusi daug patirties teikiant audito ir kitas užtikrinimo paslaugas įmonių grupėms, rengiančiomis finansines ataskaitas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) bei Verslo apskaitos standartus (VAS). I. Gudinaitė daugiausia dirba su mažmeninės ir didmeninės prekybos, gamybos, vartojimo prekių, nekilnojamojo turto ir statybų, o taip pat energetikos ir komunalinių paslaugų sektorių bendrovėmis.

A. Jūrelė tapo „EY“ Atitikties ir atskaitomybės paslaugų praktikos partneriu. Jis vadovauja apskaitos funkcijos centralizavimo projektams Lietuvos ir tarptautinėse bendrovėse, taip pat sukaupęs daug patirties valdant finansų ir apskaitos funkcijų transformacijos projektus tarptautiniu lygiu ir yra padėjęs sėkmingai suvaldyti tokius procesus ne vienai organizacijai. A. Jūrelė bendrovėje taip pat kuruoja gyvybės mokslų ir finansinių technologijų („FinTech“) sektorius.

L. Dičiūnaitė taip pat sustiprino „EY“ Atitikties ir atskaitomybės paslaugų praktikos partnerių gretas. Jos ilgametė profesinė patirtis apima buhalterinės apskaitos, darbo užmokesčio apskaičiavimo, mokestinių ir finansinių ataskaitų ruošimo, valdymo ataskaitų ruošimo ir kitų finansų valdymo paslaugų Lietuvos ir tarptautinėms bendrovėms sritis. Naujoji partnerė taip pat turi įgijusi patirties steigiant ir valdant apskaitos paslaugų centrus, teikiančius paslaugas Europos šalių klientams.

Šiuo metu „EY“ Lietuvoje dirba daugiau kaip 350 darbuotojų. Bendrovė turi komandas Vilniuje ir Kaune, kurios teikia audito ir kitas užtikrinimo paslaugas, konsultacijų, mokesčių, apskaitos, strategijos, sandorių, teisines paslaugas Lietuvos ir tarptautinėms įmonėms bei organizacijomis viešajame ir privačiame sektoriuose.

Naujų partnerių citatos:

Inga Gudinaitė: „Esu savo klientų audito ir kitų užtikrinimo projektų verslo partnerė. Siekiu nuolat žadinti kolegų kūrybiškumą ir drąsą, kad kartu ieškotume ir kurtume naujoviškas ir pažangias paslaugas. Su „EY“ komandomis ir toliau sieksime apsaugoti visuomenės interesus,  nepriklausomai, sąžiningai ir objektyviai teikdami aukštos kokybės paslaugas, padėdami įmonėms ir organizacijoms spręsti sudėtingus finansinės atskaitomybės klausimus, prisidėdami prie finansinių ataskaitų, teikiamų suinteresuotoms šalims, kokybės gerinimo ir skaidrumo didinimo. Taip pat nuolat sieksime apsaugoti ir skatinti kurti tvarią ilgalaikę verslo vertę.“

Andrius Jūrelė: „Dirbdamas „EY“ labiausiai džiaugiuosi galėdamas prisidėti prie jaunųjų specialistų tobulėjimo ir augimo. Kartu su komandomis padedame savo klientams kurti pridėtinę vertę visose šalyse, kuriose jie vykdo savo veiklą. Ir toliau sieksiu aktyviai plėtoti verslo santykius su Lietuvos ir užsienio investuotojais, teikdamas nuo „įrašų iki ataskaitų“ integruotas paslaugas, kurios apima visą įmonės gyvavimo ciklą ir atitinka apskaitai ir mokesčių mokėjimui keliamus įstatymų numatytus reikalavimus.“

Laisvė Dičiūnaitė: „Mano naujasis vaidmuo ir pareigos skatina ir toliau skirti jėgų ir pastangų išlaikyti bei auginti komandas, laiminčias projektus tarptautiniu mastu. Kartu sieksime plėtoti finansų apskaitos paslaugas pasauliniu mastu, kurių pagrindas yra funkcijos automatizavimas ir efektyvumas. Taip prisidėsime prie tolesnio verslo augimo pagal „EY“ pasaulinę „NextWave“ strategiją ir teiksime klientams išskirtines paslaugas, padedančias įgyvendinti jų strateginius verslo tikslus ir kurti pridėtinę vertę.“

Apie EY:

EY | Kuriame veiksmingesnį pasaulį

EY siekiame kurti veiksmingesnį pasaulį, padėti kurti ilgalaikę vertę klientams, darbuotojams ir bendruomenėms bei auginti pasitikinėjimą kapitalo rinkomis.

Įvairialypės EY komandos daugiau kaip 150 šalių, naudodamos duomenis ir technologijas, suteikia pasitikėjimą per užtikrinimą ir padeda klientams augti, transformuotis ir veikti.

EY komandos, teikiančios audito ir kitas užtikrinimo paslaugas, konsultacijų, mokesčių, apskaitos, strategijos, sandorių, teisines paslaugas, kelia įžvalgesnius klausimus, taip padeda atrasti naujus atsakymus ir galimybes.

Nuoroda į EY yra nuoroda į pasaulinę organizaciją, o taip pat gali būti nuoroda į vieną ar kelias „Ernst & Young Global Limited“ įmones nares, iš kurių kiekviena yra atskiras juridinis asmuo. „Ernst & Young Global Limited“ yra ribotos atsakomybės JK bendrovė, kuri neteikia paslaugų klientams. Informaciją, kaip EY renka ir naudoja asmens duomenis ir asmens teisių, kurias jie turi pagal duomenų apsaugos teisės aktus, aprašymą rasite ey.com/privacy. Daugiau informacijos apie mūsų organizaciją rasite ey.com.

© 2021 Ernst & Young Baltic UAB.

Visos teisės saugomos.

EY – „Ernst & Young Global“ narė – yra profesinių paslaugų Baltijos šalyse lyderė. Daugiau nei 700 specialistų Baltijos šalyse vienijanti bendrovė teikia audito ir kitas užtikrinimo paslaugas, konsultacijų, mokesčių, apskaitos, strategijos, sandorių, teisines paslaugas.

Ši medžiaga yra skirta informacijai, joje pateikiama informacija negali būti vertinama kaip profesinė konsultacija ar teisinė išvada.

Pranešimą paskelbė: Kristina Kukarevičiūtė, UAB „Fabula ir partneriai”

Parašykite komentarą