Laisvalaikis

Prisimenant 1941 m. trėmimus Kauno IX forto muziejus pristatė naują parodą

Gedulo ir vilties dienos išvakarėse 2021 m. birželio 13 d. Kauno IX forto muziejuje vykusio minėjimo metu pagerbtas sovietinio režimo aukų ir tremtyje žuvusių Lietuvos piliečių atminimas bei pristatyta nauja lauko paroda „(Ne)užpildyta tuštuma“. Paroda, skirta priminti 1941 metų masinius Lietuvos gyventojų trėmimus, akcentuoja jautrią temą – šeimų išskyrimą, artimųjų atskyrimą.

Trėmimais siekta pakeisti socialinę ir tautinę Lietuvos gyventojų sudėtį, užgniaužti pasipriešinimą okupaciniam režimui. Ešelonų formavimo vietose, geležinkelio stotyse, šeimos buvo išskiriamos į dvi grupes: ,,A grupei“ priskiriama ,,šeimos galvos“ (vyrai), ,,B grupei“ – ,,šeimos nariai“ (motinos, vaikai, seneliai). ,,A grupės“ asmenys konvojumi vežami į lagerius ir karo belaisvių stovyklas, ,,B grupės“ – tremties vietas.

Lauko paroda įrengta Kauno IX forto memorialiniame komplekse esančiame obelų sode, kuris parodos kontekste tampa gimtosios žemės simboliu, primenančiu nenutrūkstamą žmogaus ir tėvynės ryšį. Sode eksponuojamos tremties fotografijos, kuriose, greta atskirtų artimųjų, atsiranda vyro, tėvo, sūnaus atminties siluetas, metaforiškai lydintis atplėštą šeimą. Grįžtamojo emocinio atsako išraiška – atminties siluete įrėminti eilėraščiai, kurių autorius – Lietuvos karininkas Alfonsas Kazlauskas. Jis 1941 m. birželio 14 d. buvo suimtas, atskirtas nuo šeimos, tėvynės ir išvežtas į lagerį.

Gedulo ir vilties dienos minėjimo metu tremtinių skaitomi eilėraščiai ir atliekamos dainos visiems priminė ir jautriai perteikė sovietinio režimo represijas išgyvenusių žmonių patirtį. Istorinės atminties svarbą, praeities įvykių reikšmę dabarčiai akcentavo ir minėjimo svečiai. „Be istorinės atminties mes nesukurtume ateities, jos neturėtume. Tiktai puoselėdami, saugodami, išdainuodami, išpasakodami, išsidalindami su savo vaikais, su savo anūkais prisiminimais ir skaitytais faktais mes sukursime tai, ką turėsime“, – pažymėjo Lietuvos Respublikos Ministrės Pirmininkės patarėja kultūros klausimais dr. Gabrielė Žaidytė.

Kauno IX forto muziejus, minėdamas pirmųjų masinių trėmimų ir Holokausto Lietuvoje pradžios 80-ąsias metines, 2021 metus skiria totalitarinių (sovietinio ir nacistinio) režimų aukoms atminti. Pabrėžiant, kad svarbu nepamiršti istorinių įvykių, palikusių gilų įspaudą Lietuvos ir pasaulio istorijoje, metus lydi šūkis-įsipareigojimas „VISADA PRISIMINTI. NELEISTI PASIKARTOTI“.

Pranešimą paskelbė: Rita Dabulskytė, Kauno IX forto muziejus

Parašykite komentarą