Studijos

Prezidentas: lygiavertės galimybės kiekvienam – švietimo kokybės pagrindas

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuotus ir Seimo priimtus Švietimo įstatymo bei Profesinio mokymo įstatymo pakeitimus.

Seimas priėmė įstatymų pakeitimus, atsižvelgęs į Prezidento pasiūlytas ir su socialiniais partneriais aptartas korekcijas. Pasak šalies vadovo, įteisinus privalomus nacionalinius pasiekimų patikrinimus, svarbu jų rezultatus naudoti tikslingai, užtikrinant lygiavertes sąlygas kiekvienam vaikui siekti kuo aukštesnio išsilavinimo.

Svarstydamas Švietimo įstatymo keitimų projektą, Seimo Švietimo ir mokslo komitetas atsižvelgė į griežtą Prezidento poziciją atsisakyti pagrindinį išsilavinimą įgijusių vaikų skirstymo į profesines ir bendrojo ugdymo mokyklas.

Šalies vadovo nuomone, visuotinis vidurinis ugdymas privalo būti garantuotas visiems pagrindinį išsilavinimą įgijusiems mokiniams, o pagrindinį išsilavinimą įgijęs asmuo turi pats priimti sprendimą, pasirinkdamas tolesnį mokymosi kelią. Nuoseklus mokinių pasiekimų vertinimas ir stebėjimas turi užtikrinti individualią mokymosi pagalbą spragoms užpildyti, pereinant iš vieno ugdymo lygmens į kitą. Ypač svarbu užtikrinti pagalbą mokiniams iš socialiai pažeidžiamos aplinkos, kad jie galėtų siekti kuo geresnio išsilavinimo.

Prezidentas sveikina Seimo sprendimą atsižvelgti į raginimus stiprinti bendrojo ugdymo kokybę profesinio mokymo sektoriuje, nustatant, kad tai taps vienu iš kriterijų formuojant profesinio mokymo programų pasiūlą šalies mokiniams.

„Laukiamų pokyčių švietime galime pasiekti tik įtraukdami į sprendimų priėmimo procesus švietimo bendruomenes, socialinius partnerius. Švietimo kokybė būtina, kuriant gerovės Lietuvą, užtikrinant mūsų šalies socialinės, ekonominės bei kultūrinės plėtros pažangą“, – pabrėžė Prezidentas.

Pasak šalies vadovo, siekiant švietimo kokybės, būtina užtikrinti, kad kiekvienas vaikas gautų deramą mokymą nustatytiems išsilavinimo reikalavimams pasiekti.

„Pagrindinį išsilavinimą įgijusių vaikų skirstymas į skirtingų tipų mokyklas būtų nepriimtinas“, – sakė šalies vadovas, pabrėžęs, kad Seimui pavyko rasti balansą tarp mokinio pareigos gerai mokytis ir pagalbos priemonių numatytiems rezultatams pasiekti.

Prezidento inicijuoti ir Seimo priimti ankstesni įstatymų pakeitimai didina švietimo prieinamumą ir mažina socialinę atskirtį. „Lygaus starto“ paketas užtikrina ikimokyklinio ugdymo prieinamumą socialinę riziką patiriantiems vaikams, tikslinių stipendijų planavimo sistema atliepia regionų poreikius, aukštojo mokslo prieinamumo paketas įteisina socialinę dimensiją ir alternatyvius patekimo į aukštąjį mokslą kelius.

Pranešimą paskelbė: Justė Krančiukaitė, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą