Teisėsauga, kriminalai

Prezidentas keičia teisėjų atrankos aprašus

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretus, kuriais patvirtino su Teisėjų taryba suderintus Teisėjų atrankos skelbimo ir organizavimo tvarkos bei Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos darbo tvarkos aprašus.

Atsižvelgiant į Teismų įstatymo pakeitimus, abu aprašai papildyti nuostatomis dėl atrankų į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjo, teismo pirmininko ir skyrių pirmininkų pareigas, taip pat dėl atrankų į dvejiems metams skiriamo apylinkės teismo teisėjo pareigas. Pastaroji atranka, vadovaujantis Teismų įstatymo pakeitimais, galės būti vykdoma į laikinai atsilaisvinusią teisėjo vietą.

Teisėjų atrankos skelbimo ir organizavimo tvarkos apraše nustatyta, kad atranka į laisvas teisėjų vietas skelbiama paprastai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Be to, aiškiau apibrėžta informacijos apie skelbiamas ir organizuojamas atrankas pateikimo tvarka Nacionalinės teismų administracijos puslapyje, nustatyti atrankoje ketinančių dalyvauti asmenų sąrašo sudarymo terminai. Be to, sureguliuotas atrankų organizavimas – kai organizuojama bendra atranka į apylinkės teismą, o ne į to teismo rūmus.

Teisėjų atrankų vykdymo eiliškumą nuo šiol padės nustatyti aiškiai apibrėžti kriterijai, tokie kaip teismų darbo krūvis, esamas ar numatomas teisėjų trūkumas konkrečiame teisme, poreikis užtikrinti vadovavimo teismo organizaciniam darbui stabilumą, atrankų organizavimo ir vykdymo proceso efektyvumas. Be to, detalizuota, kad pagal šiuos kriterijus atrankų vykdymo eiliškumo sąrašą sudaro Nacionalinė teismų administracija ir suderina jį su Pretendentų į teisėjus atrankos komisija bei Respublikos Prezidento kanceliarija.

Galiausiai Teisėjų atrankos skelbimo ir organizavimo tvarkos apraše aiškiau apibrėžta asmenų, pavėlavusių išreikšti savo valią dalyvauti teisėjų atrankoje, Respublikos Prezidento kanceliarijai teikiamų motyvuotų prašymų įtraukti juos į atrankoje dalyvaujančių asmenų sąrašą nagrinėjimo tvarka.

Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos darbo tvarkos apraše detaliau sureguliuota šios komisijos darbo organizavimo tvarka, pirmininko ir narių funkcijos, komisijos narių nušalinimo ir nusišalinimo tvarka. Siekiant sparčiau vykdyti atrankas, numatyta galimybė pretendentą į teisėjo pareigas vertinti jam Atrankos komisijos posėdyje nedalyvaujant, jeigu jis ne daugiau kaip prieš 6 mėnesius dalyvavo ir buvo įvertintas Atrankos komisijos posėdyje.

Taip pat numatyta, kad Atrankos komisija kaip išvados priedą parengia Bendrąjį pretendentų eiliškumo sąrašą, kuriame nurodomi visi pretendentai ir jų surinkti galutiniai balai. Šis sąrašas kartu su kitais išvados priedais teikiamas Respublikos Prezidentui.

Įsigaliojus atitinkamiems Teismų įstatymo pakeitimams, į Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos darbo tvarkos aprašą taip pat įtraukta galimybė per 7 dienas po Atrankos komisijos išvadų paskelbimo pateikti LAT skundą dėl esminių procedūrinių pažeidimų, galėjusių turėti įtakos objektyviam atrankoje dalyvavusių pretendentų įvertinimui.

Pranešimą paskelbė: Antanas Manstavičius, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Parašykite komentarą