Teisėsauga, kriminalai

Prezidentas į generalinio prokuroro pareigas siūlo Nidą Grunskienę

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, pasirašė dekretą, kuriuo į generalinio prokuroro pareigas Seimui teikia prokurorės Nidos Grunskienės kandidatūrą.

Nuo 2013 metų Panevėžio apygardos prokuratūrai vadovaujanti N. Grunskienė turi 28 metų darbo prokurore patirtį, iš jų daugiau nei 10 metų – Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų (ONKT) skyriuje, dalyvavo tiriant ne vieną rezonansinę bylą, palaikė valstybės kaltinimus teisiant organizuotas nusikalstamas grupuotes, vėliau specializavosi prekybos žmonėmis bylose.

Kandidatė yra pelniusi ne vieną apdovanojimą už sėkmingą labai sudėtingų bylų tyrimą bei kitus įvertinimus ir padėkas už profesionaliai ir atsakingai atliktą darbą.

Vilniaus universitete teisininkės kvalifikaciją įgijusi N. Grunskienė yra sukaupusi solidžią vadovavimo patirtį. Ji dirbo Panevėžio apygardos prokuratūros ONKT skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotoja, o nuo 2013 m. jau antrą kadenciją vadovauja Panevėžio apygardos prokuratūrai, kurioje dirba 145 darbuotojai.

Kandidatė yra pripažinta prokurorų bendruomenės narė, 2013 metais kolegų išrinkta „Metų prokurore“. Ji dalyvauja ne vienoje darbo grupėje bei prokurorų veiklos komisijose, aktyviai pasisako vertinant teisės aktų projektus ir siūlant teisinio reguliavimo tobulinimo idėjas.

Šalies vadovas naujajam generaliniam prokurorui kelia aukštos profesinės kompetencijos, atsparumo politiniam poveikiui, aukštų skaidrumo standartų priimant sprendimus vidaus administravimo srityje lūkesčius. Generalinis prokuroras turi būti aktyvus teisėkūros procese, lyderiauti vadovaujant procesui su ikiteisminio tyrimo institucijomis, būti drąsus priimant ne visada populiarius sprendimus ir gebantis tinkamai juos paaiškinti visuomenei.

Prezidentas tikisi, kad būsima prokuratūros vadovybė imsis priemonių stiprinant prokuroro profesijos prestižą, sistemiškai vertins vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo mechanizmus, ypač rezonansinių tyrimų atvejais, ir apie tokius tyrimus efektyviau komunikuos.

„Man padarė didelį įspūdį, kaip prokurorė N. Grunskienė išmano prokuratūros sistemą ir kaip ji yra pasiryžusi pasiekti joje gerų pokyčių. Tikiuosi, kad, Seimui pritarus jos kandidatūrai, N. Grunskienė sėkmingai įgyvendins savo viziją“, – sakė Prezidentas.

Pagal Prokuratūros įstatymą generaliniu prokuroru gali būti skiriamas asmuo, ne jaunesnis kaip 35 metų, nepriekaištingos reputacijos, mokantis valstybinę lietuvių kalbą, turintis Lietuvos Respublikos pilietybę, aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir įgijęs teisės bakalauro ir teisės magistro ar teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį, turintis ne mažesnį kaip dešimties metų tarnybos prokuroru ir (arba) teisėjo arba kito teisinio darbo stažą.

Pagal Konstitucijos 118 straipsnį generalinį prokurorą skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu. Prokuratūros įstatymas numato, kad generalinio prokuroro kadencija yra penkeri metai, o jo įgaliojimai nutrūksta pasibaigus įgaliojimų laikui.

Pranešimą paskelbė: Dovilė Šalkuvienė, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Parašykite komentarą