Įvairenybės

Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir reorganizavimą

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 6 d., nutarimu Nr. 221 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos” pritarta, kad Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) (juridinio asmens kodas – 188606625) būtų reorganizuojama jungimo būdu ir prijungta prie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) (juridinio asmens kodas – 188706554), kurios pavadinimas nuo 2019 m. liepos 1 d. – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos – VEI duomenys:
1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
2. buveinė – Mortos g. 10, LT-03219 Vilnius;
3. juridinio asmens kodas – 188606625;
4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie VEI, – Juridinių asmenų registras.

Reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos – VKEKK duomenys:
1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
2. buveinė – Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius;
3. juridinio asmens kodas – 188706554;
4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie VKEKK, – Juridinių asmenų registras.

Reorganizavimas vykdomas jungimo būdu – VEI prijungiant prie VKEKK, kuriai pereina visos VEI teisės ir pareigos. Po reorganizavimo VEI veiklą baigs, o VKEKK toliau tęs savo veiklą.

Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos VEI turtas, teisės ir pareigos, įskaitant VEI teises ir pareigas pagal sandorius, dokumentai ir (ar) bylos (pagal VEI sudarytus ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, dokumentų (ar) bylų ir sandorių sąrašus) teisės aktų nustatyta tvarka 2019 m. liepos 1 d. pereina po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai VKEKK, iki 2019 m. birželio 30 d. pasirašant priėmimo–perdavimo aktą.

Viešai skelbiami dokumentai ir informacija:
Reorganizavimo sąlygos;
• Po reorganizavimo tęsiančios veiklą VKEKK (pavadinimas keičiamas į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą) nuostatai;
VKEKK praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniai, metinės veiklos ataskaitos;
VEI praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniai, metinės veiklos ataskaitos.

Reorganizavimo sąlygos skelbiamos reorganizuojamos biudžetinės įstaigos ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos interneto svetainėse (https://www.regula.lt, https://vei.lrv.lt), specializuotame interneto portale, kuriame viešai skelbiami oficialūs įstaigų ir įmonių pranešimai http://sc.bns.lt, ir vieną kartą raštu apie reorganizavimo sąlygų parengimą pranešama visiems kreditoriams.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Parašykite komentarą