Verslas

Pinigų ir kitų PFI balanso apžvalga (2009 m. kovo mėn.)

2009 m. kovo mėn. pinigai P3 dėl sandorių sumažėjo 884,8 mln. litų iki 42,1 mlrd. litų mėnesio pabaigoje. Pinigai P2 per mėnesį dėl sandorių sumažėjo 845,0 mln. litų ir kovo mėn. pabaigoje sudarė 41,5 mlrd. litų. Pinigai P1 per mėnesį dėl sandorių sumažėjo 545,5 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 21,2 mlrd. litų. Kovo mėn. pabaigoje visi pinigų junginiai per metus dėl sandorių sumažėjo: pinigai P3 – 4,1 procento, pinigai P2 – 3,2 procento, o pinigai P1 – 17,9 procento. Kovo mėn. dėl sandorių sumažėję grynieji pinigai apyvartoje, sutarto iki 2 metų termino indėliai ir skolos vertybiniai popieriai iki 2 metų sumažino P3 atitinkamai 546,9, 306,3 ir 46,5 mln. litų. Kovo mėn. PFI grynasis išorės turtas dėl sandorių padidėjo 1,1 mlrd. litų. Jis mėnesio pabaigoje buvo neigiamas ir lygus 14,4 mlrd. litų. Grynojo išorės turto padidėjimą lėmė padidėjęs tiek Lietuvos banko, tiek kitų PFI grynasis išorės turtas. Vidaus kreditas dėl sandorių sumažėjo 1,2 mlrd. litų, o jo metinis augimo tempas kovo mėn. pabaigoje buvo lygus 10,0 procento. Pagrindiniai veiksniai, nulėmę vidaus kredito sumažėjimą, buvo kitų PFI suteiktų paskolų finansiniams tarpininkams, nefinansinėms korporacijoms ir namų ūkiams sumažėjimas atitinkamai 991,0, 274,8 ir 159,8 mln. litų. Nuo 2006 m. vidurio paskolų nefinansinėms korporacijoms ir namų ūkiams metiniai augimo tempai nuolatos mažėja ir 2009 m. kovo mėn. pabaigoje buvo lygūs atitinkamai 7,3 ir 12,8 procento. Paskolos būstui įsigyti dėl sandorių per mėnesį sumažėjo 23,8 mln. litų – pirmą kartą per paskutinius penkerius metus, o jų metinis augimo tempas kovo mėn. pabaigoje dar sumažėjo iki 17,4 procento (2008 m. kovo mėn. buvo 52,7 procento). Vartojamosios ir kitos paskolos namų ūkiams dėl sandorių per mėnesį sumažėjo atitinkamai 87,0 ir 49,0 mln. litų. Centrinės valdžios indėliai per mėnesį dėl sandorių padidėjo 1,2 mlrd. litų, o ilgesnės trukmės PFI finansiniai įsipareigojimai sumažėjo 59,3 mln. litų. Kovo mėn. šie įsipareigojimai sumažėjo todėl, kad skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų sumažėjo 127,4 mln. litų, o sutarto nuo 2 metų termino indėliai – 13,2 mln. litų. Tačiau kapitalas ir atsargos padidėjo 81,4 mln. litų. Ryšių su visuomene skyrius

Parašykite komentarą