Politika ir teisė

Piliečiai kviečiami pretenduoti į savivaldybių rinkimų komisijų narius

Artėjant Respublikos Prezidento ir Europos Parlamento rinkimams, Teisingumo ministerija kviečia piliečius siūlyti savo kandidatūras į savivaldybėse sudaromų rinkimų komisijų narius.
Teisingumo ministras Juozas Bernatonis turi teisę į šių komisijų narius pasiūlyti savo kandidatus, todėl piliečiai, kurie nori aktyviai dalyvauti pavasarį organizuojant ir vykdant Respublikos Prezidento ir Europos Parlamento rinkimus, kviečiami siūlytis ir pretenduoti į šių komisijų sudėtį.
„Pilietiškai aktyvių žmonių, turinčių teisinį išsilavinimą, dalyvavimas rinkimų komisijų darbe leis užtikrinti, kad šie visiems mums svarbūs rinkimai vyktų demokratiškai ir skaidriai. Todėl labai svarbu, kad komisijoje dirbtų sąžiningi, nepriekaištingos reputacijos asmenys“, – pažymi teisingumo ministras J. Bernatonis.
Iš viso Vyriausiajai rinkimų komisijai teisingumo ministras privalo pateikti ne mažiau nei 60 kandidatų, t.y. mažiausiai po vieną į kiekvieną savivaldybės rinkimų komisiją. Ministras gali deleguoti ir daugiau pretendentų.
Savivaldybėse sudaromų komisijų nariai vykdo ir prižiūri, kaip vyksta rinkimai konkrečioje savivaldybėje, teikia informaciją apie rinkimų eigą rinkėjams, sudaro apylinkių rinkimų komisijas, prižiūri balsavimą paštu, rinkimų agitacijos metu atlieka politinės reklamos stebėseną, svarsto skundus ir kt.
Asmenys, norintys tapti teisingumo ministro deleguotais savivaldybių rinkimų komisijų nariais, turi būti pilnamečiai, turėti aukštąjį teisinį išsilavinimą ir gyventi ar dirbti toje savivaldybėje.
Į komisijos narius negali pretenduoti asmenys, kurie buvo per paskutinius trejus Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimus arba referendumą atleisti iš rinkimų arba referendumo komisijos už Seimo, Respublikos Prezidento, Savivaldybių tarybų rinkimų ar Referendumo įstatymų pažeidimą.
Kandidatai turi Teisingumo ministerijai nurodyti savivaldybę, į kurios rinkimų komisiją asmuo pretenduoja, taip pat pateikti savo vardą, pavardę, gimimo datą, darbovietę, užimamas pareigas, kontaktinį telefoną, informaciją apie išsilavinimą (nurodyti, kada ir kur buvo įgytas aukštasis teisinis išsilavinimas). Atrinktų kandidatų prašysime pateikti papildomą informaciją.
Kandidatai taip pat turėtų nurodyti, jei yra anksčiau turėję patirties dirbdami rinkimų komisijose.
Pretendentai maloniai kviečiami savo kandidatūras Teisingumo ministerijai teikti iki š. m. vasario 12 d. raštu ar el. p. rinkimu.komisijos@tm.lt.
Savivaldybių rinkimų komisijas rinkimų laikotarpiui sudaro Vyriausioji rinkimų komisija ne vėliau kaip likus 74 dienoms iki rinkimų. Į jų sudėtį taip pat pateks kandidatai, kuriuos pasiūlys Lietuvos teisininkų draugija, savivaldybių administracijų direktoriai, taip pat partijos, kurios gavo Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje.
Daugiau informacijos:
Teisingumo ministerijos Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo skyrius tel. 8 (5) 2191882, 8 (686) 50011
Teisingumo ministro patarėjas viešiesiems ryšiams Sergejus Tichomirovas tel. 8 (5) 266 2904, 8 (671) 84621

Parašykite komentarą