Verslas

Pigiau skolinasi įmonės, įdiegusios antikorupcinę vadybos sistemą

Bankai ir kitos skolinimo įstaigos palankiau vertina įmones, kurios yra įdiegusios antikorupcinę vadybos sistemą. Lietuvos standartizacijos departamento lietuvių kalba išleistą standartą „LST ISO 37001:2017 Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ jau įsigijo virš 100 įmonių.

Pasak Standartizacijos departamento direktoriaus Rimanto Sanajevo, tai reiškia, kad antikorupcinės vadybos standartas tampa vis aktualesnis ne tik viešajam sektoriui, bet ir įmonėms, norinčioms įtvirtinti savo reputaciją ir sėkmingiau konkuruoti dėl sandorių. Šis tarptautinis dokumentas lietuvių kalba buvo parengtas kartu su Nacionalinės antikorupcijos asociacijos ekspertais ir yra tarptautinio standarto, nustatančio kovos su korupcija valdymo sistemą, atitikmuo.

„Jungtinių Tautų skaičiavimu, korupcija kainuoja apie 5 procentus viso pasaulio BVP. Verslas ir gyventojai kyšiams kasmet išleidžia virš trilijono dolerių ir to pasekmės juntamos visose srityse: blogai veikia institucijos, smunka vyriausybių autoritetas, nyksta teisingumas, kenkiama aplinkai, auga nusikalstamumas, nusigręžia investuotojai,“ – pabrėžia Lietuvos standartizacijos departamento direktorius R. Sanajevas. Pagal 2017 m. Korupcijos suvokimo indeksą Lietuva yra tik pasaulio valstybių penkiasdešimtuke (38 vieta) ir gerokai žemiau Danijos (2), Suomijos (3) ir Estijos (21), todėl antikorupcijos standartas gali būti viena priemonių gerinti šią situaciją.  

„Tarptautinis antikorupcinės vadybos standartas yra skirtas ne tik padėti organizacijoms įgyvendinti veiksmingas priemones kovojant su korupcija, bet ir formuoti sąžiningumo ir skaidrumo kultūrą visuomenėje. ES šalys, jau seniau įdiegusios šią sistemą, pastebi daugelį naudos aspektų: tai ir viešųjų paslaugų, pvz. gydymo įstaigų, skaidrumas, ir kokybiškesni viešieji pirkimai, ir patikimesnė verslo partnerystė. O kai kuriais atvejais, įdiegus šį standartą, verslas gali skolintis palankesnėmis sąlygomis, nes būti patikimu partneriu yra ne tik prestižas, tai – protinga investicija”, – teigia R. Sanajevas.

Nors šis dokumentas negali garantuoti, kad korupcija bus įveikta, jis suteikia reikalingų žinių ir priemonių, kurios padeda stipriai sumažinti korupcijos riziką, užtikrinti jos valdymą ir padeda organizacijoms efektyviai su ja kovoti. „Kitaip tariant, taikant antikorupcinę politiką, organizacijai lengviau išvengti su įsitraukimu į korupciją susijusių sąnaudų, rizikos ir žalos, skatinti pasitikėjimą verslo sandoriuose, gerinti savo reputaciją ir pritraukti investicijas“, – akcentuoja R. Sanajevas.

Lietuvos standartizacijos departamentas yra surengęs nemažai seminarų, skirtų antikorupcinės vadybos sistemoms, ir yra pasiruošęs organizuoti daugiau tokių seminarų verslo ir viešojo sektoriaus organizacijoms antikorupcijos standarto diegimo klausimais. Beje, ir pats Departamentas yra įsidiegęs antikorupcinės vadybos sistemą.

Be kita ko, nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnis įpareigoja valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai.

Daugiau informacijos:

Mindaugas Balčiauskas

Lietuvos standartizacijos departamento Standartų leidybos skyriaus vedėjas

mindaugas.balciauskas@lsd.lt, 8 5 270 9358

Pranešimą paskelbė: Mindaugas Balčiauskas, Lietuvos standartizacijos departamentas

Parašykite komentarą