Transportas

Paskelbta VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovo atranka

Valstybinės reikšmės kelius valdančiai VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijai (LAKD) ieškoma naujo vadovo – Susisiekimo ministerija paskelbė konkursą šios strateginę reikšmę turinčios įmonės direktoriaus pareigoms eiti. Kandidatų paraiškų laukiama iki gruodžio 18 d.

„Lietuvos automobilių kelių direkcija šiuo metu išgyvena didelį pokytį, jau ateinančių metų pradžioje taps akcine bendrove. Tikimės, kad naujajam direkcijos vadovui pavyks sklandžiai, tačiau  iš esmės pakeisti įmonės kultūrą iš „biudžetinės“  į akcinę bendrovę, kartu užtikrinant visų strateginių projektų tęstinumą ir Susisiekimo ministerijos pateiktų lūkesčių įgyvendinimą. Norime, kad įmonei įgaunant naują statusą, ji matytų atsiveriančias galimybes, galvotų apie komercinę veiklą, inovacijas, taptų patraukliu darbdaviu, o tai padėtų ir efektyviai spręsti valstybei svarbius klausimus“, – sako susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Konkurse laukiama kandidatų, kurie per pastaruosius 10 metų būtų įgiję ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį, eidami įmonės vadovo, pavaduotojo ar aukščiausiojo lygmens struktūrinio padalinio vadovo pareigas įstaigoje, įmonėje arba įmonių grupėje.

Privalumas būtų turėti darbo patirties vienoje iš šių sričių: infrastruktūros ar investicijų projektų planavimo arba vykdymo, įmonės ar įmonių grupės strategijos formavimo ir įgyvendinimo, pokyčių valdymo, verslo strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo, skaitmenizavimo projektų įgyvendinimo ir inovatyvių technologijos procesų diegimo, bendrovių finansų ir rizikų valdymo srityse.

Detalią informaciją apie konkursą ir keliamus kvalifikacinius reikalavimus rasite čia.

Kandidatų atitiktį keliamiems reikalavimams ir jų tinkamumą eiti minėtas pareigas vertins Susisiekimo ministerijos sudaryta konkurso komisija. Atrankos pokalbiai su kandidatais preliminariai planuojami gruodžio 27–30 d. Vykdyti atranką padės konkurso būdu pasirinkta vadovų paieškos įmonė UAB „Master Class LT“.

Strateginę reikšmę turinti VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija pagal specialųjį valstybės įpareigojimą valdo valstybinės reikšmės kelius, organizuoja ir koordinuoja saugių eismo sąlygų užtikrinimą, įgyvendina eismo saugumo priemones valstybinės reikšmės keliuose. 2023 m. pradžioje ši įmonė taps akcine bendrove. Popertvarkos LAKD ir toliau turės pirmos kategorijos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui, valstybinės reikšmės keliai priklausys valstybei išimtine nuosavybės teise. Įstatymo lygmeniu nustatyta, kad visos pertvarkytos bendrovės akcijos priklausys valstybei.

Susisiekimo ministerija lūkesčių rašte LAKD kelia tikslą gerinti valstybinės reikšmės kelių būklę, laiku įgyvendinti valstybei svarbius projektus, užtikrinti strateginių projektų tęstinumą. Tikimasi, kad LAKD skirs daugiau dėmesio profesionaliam projektų ir rizikų valdymui, ypač viešųjų pirkimų proceso sutvarkymui, žymiai pagerins asmenų paklausimų ir skundų nagrinėjimo kokybę ir greitį, viešins savo veiklą ir sprendimus, atvers dar daugiau galimų naudoti duomenų.

Pranešimą paskelbė: Dalia Perednienė, LR Susisiekimo ministerija

Parašykite komentarą