Studijos

Panevėžys patvirtino pedagogų pritraukimo programą

Panevėžio miesto savivaldybė patvirtino 2018-2020 m. pedagogų pritraukimo ir perkvalifikavimo programą.

                   „Siekiant stiprinti miesto mokytojų bendruomenę, parengta programa, kuri ne tik numato šios profesijos prestižo kėlimo kryptis, bet ir realias priemones bei veiklas“, – sakė administracijos direktoriaus pavaduotoja Sandra Jakštienė.

                  Švietimo ir mokslo ministerija konstatavo, kad Panevėžio švietimo kontekstas yra palankus aukštai ugdymo kokybei pasiekti. Savivaldybės mokyklose kuriama palanki aplinka, mokinių brandos egzaminų rezultatai aukštesni už šalies vidurkį, pagrindinio ugdymo pasiekimų beveik nesiskiria, o standartizuotų testų, ypač skaitymo, aukštesni už vidurkį. Aukštesnė mokyklų vadovų vadybinė kategorija, trečdaliu nei šalies vidurkis daugiau aukščiausios kvalifikacinės kategorijos mokytojų. Tačiau mažiau jaunų (iki 30 metų) pedagogų, o pensininkų daugiau nei šalies vidurkis. Ministerija siūlo didinti pagalbą mokiniams teikiančių specialistų skaičių, gerinti mokyklų aprūpinimą priemonėmis, tobulinti mokytojų kvalifikaciją, ieškoti būdų pritraukti daugiau jaunų specialistų.

2016 m. mieste buvo 65 proc. 50 metų ir vyresnių mokytojų. Gausiausia grupė – 45–59 metų. Panevėžyje, kaip ir kitur, didėja ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų poreikis. Skaičiuojama, kad 2018-2019 m. m. trūks 40, 2019-2020 m. m. – 31, 2020-2021 m. m. – 30 mokytojų. Iš jų atitinkamai 12, 19 ir 20 – ikimokyklinio ugdymo pedagogų.

                  Šias problemas Savivaldybė spręs penkiomis pedagogų prestižo kėlimo kryptimis: gabių ir motyvuotų asmenų pritraukimas; dirbančių pedagogų skatinimas persikvalifikuoti ar įgyti dar vieną specializaciją; kompetencijų tobulinimas ir karjeros galimybių plėtra; materialinės gerovės didinimas; komunikacija.

                  Jauni žmonės bus skatinami rinktis miestui trūkstamų dalykų pedagogines studijas pasirašant sutartis, o gerai besimokantiems Savivaldybė jas iš dalies finansuos. Savo ruožtu tokie studentai įsipareigos 5 metus atidirbti miesto mokyklose.

                  Iš dalies bus finansuojamas pedagogų persikvalifikavimas ar kitos pedagoginės specialybės studijos. Kolegijas arba universitetus baigusiems, į miestą grįžusiems panevėžiečiams skiriama po 500 Eur vienkartinė įsikūrimo parama, suteikiamas būstas, kompensuojamos kelionės išlaidos bei kt.

                  2018 m. programai įgyvendinti miesto biudžete numatyta 10 000 Eur. Bus naudojamos ir ES, rėmėjų lėšos.

Pranešimą paskelbė: Asta Sarapienė, Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Parašykite komentarą