Politika ir teisė

Panevėžio savivaldybės priimamasis – arčiau žmonių

Šiandien „Panevėžio butų ūkio“ patalpose šalia buvusio „Žaros“ prekybos centro (Dariaus ir Girėno g. 6) atidarytas naujas Panevėžio miesto savivaldybės priimamasis. Čia gyventojams bus teikiama dalis seniūnijų paslaugų. Atidarymo renginyje dalyvavo meras Rytis Račkauskas, administracijos direktorius Rimantas Pauža, Tarybos narys Rimantas Ridikas.

„Tai pilotinis projektas, kuriuo bandysime išsiaiškinti, ar miestui reikalingos seniūnijos. Jei jis pasitvirtins – plėsime paslaugų spektrą, o priimamojo padalinių galėsime steigti ir kitose miesto dalyse. Ši vieta pasirinkta neatsitiktinai – ji labiausiai nutolusi nuo miesto cento ir didelė žmonių koncentracija. Tikimės, kad Klaipėdos mikrorajono gyvenantojai naudosis arčiau jų įkurtu priimamuoju“, – sakė meras R. Račkauskas.

Savivaldybės administracijos direktorius R. Pauža teigia, kad dabar priimamasis orientuotas į socialinių paslaugų bei gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugų teikimą. „Ateityje funkcijos gali keistis priklausomai nuo gyventojų poreikių. Tai bus galimybė išsiaiškinti, ar šis mūsų sprendimas teisingas. Jei nepasiteisins, turėsime atsakymą dėl seniūnijų steigimo“, – sakė R. Pauža.

Socialinės paslaugos. Specialistas informuos apie Socialinių reikalų skyriaus (SRS) teikiamas paslaugas, priėmimo tvarką ir laiką, socialinių paslaugų, piniginės paramos, išmokų (vaikui, šalpos, tikslinių kompensacijų ir kt.), paramos mokiniams skyrimo sąlygas, reikalingus dokumentus ir priėmimo tvarką; padės el. būdu užsiregistruoti dėl piniginės socialinės paramos, socialinių išmokų bei paramos mokiniams prašymų pateikimo SRS, ves duomenis į socialinių išmokų sistemą PARAMA; padės per Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS) užpildyti prašymus piniginei socialinei paramai, išmokoms, tikslinėms kompensacijoms bei paramai mokiniams gauti; išduos pažymas apie paskirtą piniginę paramą ir išmokas; teiks informaciją apie sąlygas gauti socialinį būstą, būsto nuomos kompensacijas gauti bei kt.

Deklaravimo. Specialistas priims gyvenamosios vietos deklaracijas; formins gyvenamosios vietos deklaravimą (atvykus į Lietuvą, pakeitus gyvenamąją vietą ir išvykstant), priims prašymus dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, duomenų taisymo, keitimo, naikinimo; išduos   deklaruotą gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą; tikrins dokumentus dėl užsienio piliečių laikino gyvenamosios vietos deklaravimo ir išduos pažymas; teiks informaciją būsto savininkui apie jo būste deklaravusius gyvenamąją vietą asmenis; išduos pažymas apie šeimos sudėtį; teiks informaciją gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais.

Informavimo: teiks informaciją Savivaldybės veiklos ir teikiamų paslaugų klausimais.

Priimamojo: priims, registruos ir perduos Savivaldybės vadovams ar struktūriniams padaliniams adresuotus fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus, kitus dokumentus.

 Lėšų papildomiems etatams iš miesto biudžeto neprireikė – priimamaje dirbs du Savivaldybės Vidaus administravimo ir Socialinių reikalų skyrių specialistai.

Pranešimą paskelbė: Asta Sarapienė, Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Parašykite komentarą