Teisėsauga, kriminalai

Pagal Korupcijos prevencijos įstatymą atnaujintas korupcijos prevencijos planavimo dokumentų rengimas

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymas (KPĮ). Atkreipiame dėmesį į vieną iš jau galiojusių, tačiau pagal naująją KPĮ redakciją kiek pakitusią korupcijos prevencijos priemonę – Korupcijos prevencijos veiksmų planą, kuris pakeitė prieš tai galiojusias korupcijos prevencijos programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus.

Nuo šių metų savivaldybių, savarankiškų įstaigų, viešojo sektoriaus subjektai (toliau – įstaigos), kurdami korupcijai atsparią aplinką bei užtikrindami korupcijos rizikos mažinimą, rengia Korupcijos prevencijos veiksmų planus. Šie planai padės įstaigoms efektyviau identifikuoti korupcijos rizikas ir užkirsti joms kelią.

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos pareigūnai pažymi, kad įstaigoms, turinčioms  iki 2022 m. sausio 1 d. parengtas ir galiojančias korupcijos prevencijos programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus, pastarosios galioja iki jose nurodytų terminų pabaigos. Pasibaigus numatytiems terminams, korupcijos prevencijos veiksmų planai rengiami pagal naujos redakcijos KPĮ 7 straipsnio nuostatas.

STT parengė Korupcijos prevencijos veiksmų planų, jų projektų ir planų įgyvendinimo vertinimo tvarkos aprašą, kuriame pateikiamos pagrindinės gairės bei aspektai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį rengiant šiuos planus.

Atlikus įvairių valstybės įstaigų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo analizę, paaiškėjo, jog 2021 metais galiojančias korupcijos prevencijos programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus turėjo 10 ministerijų (iš 14) ir 48 savivaldybės (iš 60).  

Institucijų, atskaitingų Lietuvos Respublikos Seimui, kurių yra 24, tačiau vos 1 iš jų (Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba) 2021 metais turėjo galiojančią korupcijos prevencijos programą. Vyriausybės įstaigų bei Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų iš viso yra 16, o parengusios ir patvirtinusios aptariamas programas 2021 metais buvo 5 institucijos ir įstaigos. Teigiamai vertinama tai, kad šiuos dokumentus yra pasitvirtinusios kai kurios valstybės ir savivaldybių valdomos įmonės.

Nors tokie dokumentai nėra privalomi, STT korupcijos prevencijos ekspertai ragina savivaldybes, savarankiškas įstaigas, viešojo sektoriaus subjektus prisidėti prie kryptingos valstybės antikorupcinės politikos, parengti ir įgyvendinti korupcijos prevencijos planavimo dokumentus. Siekdami korupcijos prevencijos veiksmų planų kokybės bei veiksmingumo, prieš tvirtinant, kviečiame įstaigas jų projektus derinti su STT.

Korupcijos prevencijos veiksmų planų rengimo klausimais konsultuoja Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriaus vyriausioji specialistė Olga Česonienė, tel. 8 618 87909, el. p. olga.cesoniene@stt.lt   

Pranešimą paskelbė: Renata Keblienė, Specialiųjų tyrimų tarnyba

Parašykite komentarą