Įvairenybės

Orhuso konvencijos Atitikties komitetas ir Biuras susirūpinę dėl karinio konflikto Ukrainoje ir aplinkos gynėjų apsaugos

Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos konvencijos dėl teisės gauti informaciją apie aplinką, dalyvauti priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhuso konvencijos) Biuras raštu išreiškė susirūpinimą dėl Rusijos pražudytų Ukrainos žmonių ir šalies aplinkai padarytos žalos.

Kartu jis pranešė, kad palaiko Orhuso konvencijos Atitikties komiteto išplatintą kreipimąsi į valstybes nares, kuriuo jos raginamos imtis visų reikiamų veiksmų aplinkos gynėjams apsaugoti Ukrainoje. Šalių prašoma užtikrinti saugų perėjimą ir nedelsiant suteikti prieglobstį ukrainiečiams aplinkos gynėjams ir jų šeimos nariams. Atitinkamai, Biuras įsipareigojo dėti pastangas, užtikrinant Orhuso konvencijos 3 straipsnio 8 dalies laikymąsi šių įvykių akivaizdoje.

„Nepaisant to, kad šiuo metu puolama visa Ukrainos tauta, Orhuso konvencijos Atitikties komitetas atkreipia dėmesį, kad Rusijos okupuotose teritorijose potencialiai gali prasidėti konkrečių asmenų persekiojimas, o tai neišvengiamai pavojų keltų ir aplinkosaugos aktyvistams. Jie dažnai yra aktyvūs ir kitose valstybės gyvenimo sferose, todėl karinių konfliktų metu tampa agresorių taikiniais“, – teigė Orhuso konvencijos Biuro pirmininkas Aurimas Saladžius.

Su Orhuso konvencijos Biuro laišku galima susipažinti čia

Su Orhuso konvencijos Atitikties komiteto laišku galima susipažinti čia.

Orhuso konvencijos 3 straipsnio 8 dalis numato valstybių narių pareigą užtikrinti, kad aplinkos gynėjai, pasinaudoję Orhuso konvencijoje numatytomis teisėmis, nebūtų baudžiami už savo veiklą, persekiojami arba kitais būdais varžomi.

Tarp Orhuso konvencijos valstybių narių nėra Rusijos Federacijos, tačiau valstybių narių sąraše yra Baltarusija, taip pat Rusijos invaziją siekianti atremti Ukraina.

Aplinkos ministerija primena, kad visi norintys prisidėti prie paramos Ukrainai, tai padaryti gali šiais būdais:

  • ukrainiečiams padėti finansine parama ir paaukoti norimą sumą interneto puslapyje www.aukok.lt;
  • paaukoti trumpuoju telefono numeriu 1485, auka – 5 eurai;
  • taip pat aukoti bankiniu pavedimu ir pervesti norimą sumą:

Gavėjas: VšĮ Mėlyna ir geltona
Banko sąskaita: LT17 7300 0101 4089 4869
Bankas: Swedbank
Mokėjimo paskirtis: PARAMA 

Pranešimą paskelbė: Aistė Gadliauskaitė, LR aplinkos ministerija

Parašykite komentarą