Politika ir teisė

NŽT: įsigaliojo nauja žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo tvarka

Nacionalinė žemės tarnyba primena, kad nuo 2020-01-01 tiek miesto, tiek kaimo gyvenamosiose teritorijose žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius. Todėl nuo 2020-01-01 asmenys, turintys teisę inicijuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą, prašymus leisti rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus turi teikti savivaldybės administracijos direktoriui, o ne Nacionalinei žemės tarnybai, kaip iki šiol buvo numatyta.

2019-05-30 priimtas Žemės įstatymo Nr. I-446 32 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2149 ir Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 16, 19, 20 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2148.

Daugiau informacijos rasite:

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=14d86df08b7a11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c69507708b7911e9ae2e9d61b1f977b3

Pranešimą paskelbė: Kristina Žukovska, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Parašykite komentarą