Įvairenybės

Nustatyta naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kaina 2021 metams

Nuo 2021 m. sausio 1 d. eksportuojant elektros energiją į trečiąsias šalis bus taikoma 5,76 Eur/MWh naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kaina (2020 m. –5,87 Eur/MWh).

Palyginus su 2020 m. taikoma naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kaina, nustatyta 2021-iems metams yra beveik 2 proc. mažesnė.

Kainos pokytį lėmė prognozuojama mažesnė elektros energijos kaina 2021-iems metams, palyginus su nustatant naudojimosi jungiamųjų linija paslaugų kainą taikyta prognozuojama elektros kaina 2020  metais, taip pat dėl mažesnio BVP augimo planuojamas mažesnis perduodamos elektros energijos kiekis perdavimo tinkle.

Naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kaina taikoma nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams, kurie eksportuoja elektros energiją į trečiąsias šalis.

Naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kaina nustatoma:

– atsižvelgiant į faktinę perdavimo sistemos sąnaudų dalį, tenkančią naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugoms, bei faktinę naudojimosi paslaugomis apimtį;

– kai naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis (elektros energijos eksporto į trečiąsias šalis) apimtis ankstesniais metais yra lygi nuliui, naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugų kaina nustatoma atsižvelgiant į planuojamą pastoviųjų sąnaudų, tenkančių šioms paslaugoms, dydį bei elektros energijos suvartojimo technologinėms ir savoms reikmėms dalį;

– į pastoviąsias sąnaudas, tenkančias naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugoms, neįtraukiami patiriami kaštai pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių (ITC) mechanizmą – jie įvertinami nustatant elektros energijos perdavimo paslaugos kainą.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą