Įvairenybės

Nustatyta mažesnė AB „Panevėžio energija“ bazinė šilumos kaina

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) naujam 3 metų reguliavimo periodui AB „Panevėžio energija“ nustatė 11,7 proc. mažesnę, palyginus su dabar galiojančia, bazinę šilumos kainą – 3,99 ct/kWh be PVM  (šiuo metu galiojanti – 4,52 ct/kWh be PVM).

VERT bendrovei apskaičiavo 22 878,27 tūkst. Eur metinių būtinųjų šilumos tiekimo sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą, t. y. 2 243,29 tūkst. Eur arba 9,8 proc. mažiau nei bendrovės projekte (sumažintos nusidėvėjimo (amortizacijos), einamojo remonto ir aptarnavimo, kuro ir kt. sąnaudas).

Taip pat VERT įvertino, kad ankstesniais laikotarpiais AB „Panevėžio energija“ dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) įsigyti skirtumo gavo 1,68 mln. Eur papildomų pajamų, taip pat bendrovė nesusigrąžino 208,85 tūkst. Eur mokestinių įsipareigojimų sąnaudų. Šias papildomai gautas pajamas bei bendrovės patirtas, tačiau nesusigrąžintas, sąnaudas turės įvertinti  AB „Panevėžio energija“ valdyba, nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Naujoje AB „Panevėžio energija“ šilumos bazinės kainos kuro struktūroje beveik 86 proc. sudaro biokuras. Panevėžio, Kėdainių ir Pasvalio miestų sistemose dalį šilumos kiekio, o Kupiškio mieste – visą šilumos kiekį, bendrovė įsigyja iš NŠG (2018 m. iš NŠG supirktos šilumos kiekis sudarė 27,7 proc. patiektos į tinklą šilumos kiekio).

Nustačius naujas bazines šilumos kainos, karšto vandens kaina Panevėžio miesto daugiabučių namų gyventojams ir kitiems vartotojams nesikeis – 3,63 Eur/m3.   

2014–2019 m. bendrovė į šilumos ūkį investavo beveik 52 mln. Eur, iš kurių daugiau nei trečdalį sudarė ES struktūrinių fondų parama. Už šias lėšas buvo pakeista 47,7 km šilumos tiekimo tinklų, t. y. apie 17,8 proc. eksploatuojamų tinklų. Iki 2021 m. pabaigos AB „Panevėžio energija“ numačiusi rekonstruoti esamas ir statyti naujas šilumines trasas – iš viso per 3 metus tam numatyta skirti beveik 5,7 mln. Eur, planuojama, kad 50 proc. darbams atlikti reikalingų lėšų skirs ES struktūriniai fondai.

AB „Panevėžio energija“ kasmet vidutiniškai realizuoja daugiau nei 575 tūkst. MWh šilumos. Bendrovė tiekia šilumą Panevėžio miesto savivaldybės, Panevėžio rajono savivaldybės, Kėdainių rajono savivaldybės, Rokiškio rajono savivaldybės, Zarasų rajono savivaldybės, Pasvalio rajono savivaldybės, Kupiškio rajono savivaldybės teritorijose, šiluma aprūpinami 60 442 vartotojai, iš kurių 74 proc. yra gyventojai. 

VERT nustatyta nauja AB „Panevėžio energija“ bazinė šilumos kaina bus pradėta taikyti AB „Panevėžio energija“ valdybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

 

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą