Politika ir teisė

Nuotoliniame Europos lyderių susitikime – išskirtinis dėmesys ekonomikos atsigavimui ir skaitmeninės rinkos plėtrai

Antrojoje Europos Vadovų Tarybos sesijos dalyje Europos lyderiai aptarė ES vidaus rinkos plėtrą ir šalių narių ekonomikos atsigavimo po pandemijos strategiją.

Kalbėdamas apie vidaus rinką, Lietuvos Prezidentas pažymėjo, jog būtina išnaudoti ES vidaus rinkos potencialą, tęsti jos plėtrą, naikinti kliūtis prekybai, ypač paslaugų srityje. Šalies vadovas priminė Mobilumo paketo klausimą ir akcentavo būtinybę didesnį dėmesį skirti poveikio aplinkai vertinimui.

Didelį dėmesį lyderiai skyrė ir ES skaitmeninės bendrosios rinkos kūrimui. Prezidentas susitikime pabrėžė skaitmeninės infrastruktūros ir įgūdžių, viešųjų duomenų atvėrimo ir globalių standartų kūrimo svarbą.

Lietuvos vadovo nuomone, būtina didinti ES skaitmeninio sektoriaus konkurencingumą, išlaikant atvirą vidaus rinką, stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą.

Nuotoliniame vadovų susitikime šalių lyderiai aptarė klausimus, susijusius su ekonomikos atsigavimu ir stipriu fiskaliniu atsaku, finansų rinkų atsparumu ir tvarių finansų rinkos vystymu. Taip pat kapitalo rinkų ir bankų sąjungų kūrimo užbaigimu bei skaitmeninio euro projektu.

Šalies vadovas pažymėjo, kad Europos ekonomikos atsigavimui, atsparumo ir konkurencingumo didinimui itin svarbu užbaigti kurti abi sąjungas – tiek bankų, tiek kapitalo rinkų.

„Lietuvos patirtis skaitmeninių ir žaliųjų finansų srityje įrodo, kad šie sektoriai gali prisidėti prie aukštos pridėtinės vertės ir darbo vietų kūrimo“, – sakė Prezidentas.

Pranešimą paskelbė: Kristina Karnickaitė, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Parašykite komentarą