Verslas

Nuo liepos 1 d. keičiasi mėsa turgavietėse prekiaujančių verslininkų apskaitos taisyklės

2021 m. birželio 30 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad Žemės ūkio ministerija pakeitė Turgavietės apskaitos žurnalo pildymo reikalavimus, todėl nuo liepos 1 d. smulkieji verslininkai, mėsa ir paukštiena bei jų produktais prekiaujantys turgavietėse ir kitose viešuosiuose prekybos vietose, nebeprivalės pildyti popierinių apskaitos žurnalų. Apie 800 prekybininkų nuo šiol supaprastintą apskaitą galės vesti elektroniniuose[1]. Sklandžiam perėjimui prie Turgavietės e. žurnalo naudojimo VMI sistemoje i.ŽUR prekybininkams yra skirtas 2 mėn. laikotarpis, t. y. e. žurnalą jie privalės pildyti nuo rugsėjo 1 d.

Pagrindinis Turgavietės e. žurnalo tikslas – užtikrinti turgavietėse parduodamų maisto produktų atsekamumą, saugą ir kokybę, parduodamų produktų kiekinę ir gautų pajamų apskaitą“, – teigia VMI i.ŽUR projekto vadovė Laima Bendikienė, pridurdama, kad verslininkai dar du mėnesius galės rinktis, kokią apskaitą vesti, o šiuo pasiruošimo laikotarpiu, visoje šalyje bus vedami mokymai, teikiamos konsultacijos, kad perėjimas prie Turgavietės e. žurnalo pildymo prekybininkams būtų sklandus.

Kaip reikės pradėti pildyti e. apskaitos žurnalą?

Nuo liepos 1 d. verslininkai, kurie turi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą leidimą prekiauti mėsa, paukštiena ar jų produktais galės prisijungti prie i.ŽUR sistemoje jiems automatiškai sukurtų Turgavietės e. žurnalų. Prisijungimas prie sistemos nereikalaus papildomų žinių, tą bus galima padaryti iš kompiuterio ar mobiliojo įrenginio per išmaniąją mokesčių administravimo sistemą (i.MAS) tuo pačiu būdu kaip jungiantis prie kitų VMI informacinių sistemų (pvz.: Mano VMI, EDS ir kt.)

Iki šiol, prekybininkai turėjo kasdien ranka pildyti popierinius žurnalus bei juos saugoti, o prekiaujantys keliose skirtingose prekybos vietose – net kelis. Sistema palengvins apskaitos procesą – tuo atveju, kai asmuo turi kelias prekybos vietas ar planuoja jas turėti, sistema sukurs tiek skirtingų e. apskaitos žurnalų, kiek Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) yra užregistravusi pardavimo vietų.

E. apskaitos žurnalo pildymas

Kaip ir popierinį apskaitos žurnalą, taip ir elektroninį, prekybininkai pildys kiekvieną dieną. Prieš pradedant darbą ir darbo metu į Turgavietės e. žurnalą reikės suvesti duomenis apie naują gautą,  atsivežtą produkciją[2]. Dienos gale – suvesti duomenis apie nurašytą, išvežtą bei parduotą produkciją.

„Atsižvelgiant į Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos pastabas ne tik buvo suteiktas pereinamasis laikotarpis verslininkams, bet ir įdiegėme kai kuriuos procesą palengvinančius funkcionalumus, pvz. prekybininkui nebereikės pačiam skaičiuoti neparduotos produkcijos, tai už jį padarys sistema“ – teigia L. Bendikienė, pridurdama, jog supaprastės ir produkcijos suvedimo į žurnalą procesas, nes sistema geba įsiminti produktų pavadinimus ir juos vedant laukeliuose pasiūlys kaip pasirinkimą. Prekybininkai įrašus galės tikslinti, taigi padarius klaidą, ją bus lengva ištaisyti, tačiau Turgavietės e. žurnale duomenys išliks atsekami.

Duomenų sąsajos užtikrins skaidrios konkurencijos sąlygas

Turgavietės e. žurnalo pildymas i.ŽUR posistemyje leis suvienodinti ir susieti apskaitos duomenis tarp skirtingų institucijų taip praplėsdamas priežiūros galimybes tuo pačiu užtikrinant skaidrios konkurencijos sąlygas prekybininkams.

VMI duomenimis 2019 m. – 2020 m. kontrolės veiksmų metu, turgaviečių mėsos ir paukštienos sektoriuje nustatyta apie 400 įvairių pažeidimų. Lyginant abiejų laikotarpių duomenis pastebėta, jog pažeidimų pobūdis išlieka toks pat – daugiau kaip 50 proc. susiję su pajamų neapskaitymu. Dažniausiai nustatomi pažeidimai: kasos kvito neišdavimas, apskaitos taisyklių pažeidimai pildant apskaitos žurnalą, komercinės ar ūkinės veiklos taisyklių pažeidimai, į apskaitą neįtraukti pinigai. 2020 m. atliktos stebėsenos rezultatai leidžia daryti prielaidą, jog šešėlio paplitimo pokytis išlieka didelis – 53 proc.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per praėjusius metus atliko daugiau kaip 1 tūkst. patikrinimų, iš kurių 25 proc. atvejų buvo nustatyta, jo prekybininkai neteisingai pildo arba visai nepildo apskaitos žurnalų, o jų parduodama mėsos ir paukštienos bei jų gaminiai – neaiškios kilmės. Tokie neaiškios kokybės ir neatsekamos kilmės produktai didžiausią riziką kelią pačių klientų ir jų artimųjų saugumui.

Po atliktų patikrinimų iš viso buvo uždrausta prekiauti daugiau nei 1 tūkst. kilogramų maisto, iš kurių 700 kilogramų dėl to, jog pardavėjai nepateikė lydimųjų dokumentų apie produkciją, kurie reikalingi produkto kilmei ir patikimumui nustatyti.

Daugiau informacijos mokesčių klausimais galima rasti VMI internetinėje svetainėje, https://www.vmi.lt/evmi/i.zur1. Mokesčių klausimais konsultuoja VMI specialistai numerių 1882.

[1] Žemės ūkio ministerijos 2020 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 3D-453

[2] Pavadinimas, kiekis ir suma, lydimojo dokumento informacija, kilmės šalis, tiekėjas.

Pranešimą paskelbė: Laimonas Rimkus, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Parašykite komentarą