Verslas

Numatoma tikslinti įstatymo nuostatas dėl neapmokestinimo gaunant gyvybės draudimo išmokas

Seimas po svarstymo bendru sutarimu pritarė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisoms (projektas Nr. XIIP-336(2), kuriomis siekiama patikslinti nuostatas dėl neapmokestinimo pajamų mokesčiu, kai gaunamos gyvybės draudimo ar iš pensijų fondo mokamos pensijų išmokos. Tam, kad teisės akto pakeitimai būtų priimti, Seimas turės balsuoti dar kartą.

Svarstomu projektu siūloma nustatyti, kad prie neapmokestinamųjų pajamų yra priskiriama gauta gyvybės draudimo išmoka (pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui) pagal gyvybės draudimo sutartį, sudarytą nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d., kurioje be kitų sąlygų numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui, jeigu gyvybės draudimo sutarties terminas yra ne trumpesnis kaip 5 metai ir išmokos gavimo momentu išmokos gavėjas yra sulaukęs 55 metų.

Įstatymą taip pat siūloma papildyti nauja nuostata, pagal kurią prie neapmokestinamųjų pajamų būtų priskiriamos gautos gyvybės draudimo išmokos (pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui) pagal gyvybės draudimo sutartį, kuri sudaryta nuo 2013 m. sausio 1 d. ir kurioje numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui, jeigu gyvybės draudimo sutarties terminas yra ne trumpesnis kaip 5 metai ir išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto gyvybės draudimo sutarties sudarymo metu galiojusiame Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, yra likę ne daugiau kaip 5 metai arba išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui yra nustatytas 0–25 procentų ar 30–40 procentų darbingumo lygis, arba išmokos gavėjas yra neįgalus vaikas, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, taip pat nutraukus gyvybės draudimo sutartį gyventojui mokamos sumos, jeigu sutartis nutraukta ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo jos sudarymo dienos ir gyventojui iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto gyvybės draudimo sutarties sudarymo metu galiojusiame Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, yra likę ne daugiau kaip 5 metai arba išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui yra nustatytas 0–25 procentų ar 30–40 procentų darbingumo lygis, arba išmokos gavėjas yra neįgalus vaikas, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Kaip pažymima dokumento aiškinamajame rašte, priėmus įstatymo projektą būtų atkurtos gyventojų iki 2012 m. gruodžio 31 d. sudarytų gyvybės draudimo ir III pakopos pensijų fondų sutarčių apmokestinimo sąlygos, kurios buvo pakeistos nuo 2012 m. gruodžio 31 d. įsigaliojus Profesinių pensijų kaupimo įstatymo pakeitimui.

Parašykite komentarą