Verslas

NLŽVA: lošimų ir loterijų srityje valstybės politika patyrė krachą, todėl būtina iš esmės pertvarkyti lošimų ir loterijų reguliavimą

Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija (NLŽVA), skelbia memorandumą dėl lošimų ir loterijų rinkos tendencijų bei reguliavimo, nes pastarųjų metų reguliavimo ir susijusių teisėkūros iniciatyvų rezultatai neatlaiko racionalios kritikos – nuotoliniai lošimai agresyviai plečiasi, loterijos virsta iš esmės neribotų statymų nuotoliniais lošimais, prieinamais net nepilnamečiams, ir kita. NLŽVA memorandumas skirtas politikams ir valdininkams, kuriems tenka atsakomybė už valstybės politikos lošimų rinkoje formavimą ir įgyvendinimą.

„Šiais metais sukanka 20 metų, kai Lietuvoje legalizuoti azartiniai lošimai. Skirtingas politines partijas atstovaujantys įstatymų leidėjai tuomet kūrė rinką, kurioje būtų subalansuotas ribotų ir neribotų lošimų santykis, todėl numatė skirtingo reguliavimo režimus atskiroms lošimo rūšims pagal jų socialinės rizikos mastą taip užtikrinant nuosaikios lošimų rinkos susiformavimą ir funkcionavimą. Deja, vėliau valstybės politika pametė buvusią strateginę kryptį – lošimo rūšių skirtumai reguliavime pradėti naikinti, skirtingos socialinės rizikos lošimams nustatomi vienodi aukščiausio lygio apribojimai, taikytini tik neribotų lošimų rūšims. Šiuos gali tenkinti ir konkurencingoje rinkoje išgyventi tik didžiausią socialinę riziką turintys azartiškiausi lošimai. Todėl Lietuvos rinkoje įsigali agresyviausi nuotoliniai lošimai, o Lošimų priežiūros tarnyba pasyviai stebi vykstančius radikalius pokyčius“, – sakė gegužę Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacijos valdybos pirmininku vėl išrinktas Samoilas Kacas.

Memorandume konstatuojamos loterijų ir lošimų rinkoje vykdytos valstybės politikos ir teisinio reguliavimo klaidos – nevykdomi tarptautinėmis metodikomis paremti patikimi analitiniai lošimų ir loterijų rinkos paplitimo tyrimai; manipuliuojama probleminio lošimo mastu; lošimų ir loterijų verslas stambėja ir koncentruojasi; neteisėtais VLPK (LPT) sprendimais iš pradžių de facto leisti nuotoliniai lošimai, o vėliau kartu su nuotolinėmis loterijomis įteisinti de jure; neribotų nuotolinių lošimų parametrus atitinkančios loterijos yra atleistos nuo esminių apsaugos saugiklių taikymo; karantino sąlygomis taikomi dar labiau padidinti specialiojo lošimų mokesčio tarifai; ignoruojama karantino sąlygomis žlungančių nuosaikių antžeminių lošimų situacija.

Visa tai, NLŽVA vertinimu, skatina pradėti diskusiją dėl valstybės reguliavimo strategijos. Valstybės politikai, susipažinę su pateikta informacija, raginami kritiškai įvertinti per ilgą laiką susiformavusią loterijų ir lošimų reguliacinę politiką bei imtis veiksmų ją keičiant, siekiant naudos valstybei, vartotojams ir rinkos dalyviams.

Memorandume teikiami siūlymai parengti naujos redakcijos Azartinių lošimų, Loterijų bei Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymus; pertvarkyti loterijų organizavimą į efektyviausiai veikiantį ir valstybei naudingiausią Nacionalinės loterijos modelį; įkurti Nacionalinės loterijos valstybinį paramos fondą; skirtą skaidriai ir atskaitingai remti kultūros, sporto, švietimo ir paveldo sritis; pertvarkyti valstybės pagalbos probleminio lošimo srityje modelį ir imtis kitų reguliacinės politikos pertvarkos priemonių, vadovaujantis objektyviais tyrimais ir pasiteisinusia užsienio praktika.

Memorandumą parengė Nacionalinė lošimų ir žaidimo verslo asociacija, atstovaujanti nuosaikius (ribotų statymų) lošimus organizuojančias bendroves, valdančias didžiąją dalį lošimo automatų salonų visoje Lietuvoje.

Memorandumas pridedamas

Pranešimą paskelbė: Liutauras Ulevičius, Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija

Parašykite komentarą