Įvairenybės

Neveikiant „NordBalt“ gaminti galės kombinuotojo ciklo blokas Elektrėnuose

Artėjančio tarpsisteminės jungties su Švedija „NordBalt“ remonto metu „Lietuvos energijos gamybos“ (LEG) valdomas kombinuotojo ciklo blokas (KCB) teiks elektros energetikos sistemos rezervo, vadinamojo strateginio rezervo, paslaugą. Tai reiškia, kad šiuo moderniu ir efektyviu įrenginiu bendrovė galės prisidėti prie stabilaus energijos tiekimo užtikrinimo.

Galimybė KCB pagamintą elektros energiją siūlyti rinkai atsirado po to, kai LEG gavo perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ sutikimą, kad tretinio aktyviosios galios rezervo paslauga „NordBalt“ remonto metu būtų teikiama 8-uoju Elektrėnų komplekso bloku. Siekdamas išbandyti pasirengimą numatytu laiku įjungti šį bloką ir patikimai juo gaminti elektros energiją, „Litgrid“ liepos 17 d. inicijavo 8-ojo bloko bandymą. Jo metu blokas sėkmingai pasiekė numatytus techninius parametrus.

Po 2017 m. rudenį įvykusio aukciono, LEG šiais metais su KCB 260 MW apimtimi teikia tretinio aktyviosios galios rezervo, skirto įtampų valdymui 330 kilovoltų (kV) perdavimo tinkle ir antrinio avarinio galios rezervo atkūrimui, paslaugą. Tuo tarpu viešuosius interesus atitinkančią paslaugą (VIAP) – 212 MW apimties galios elektros energetikos sistemos rezervą – šiemet Vyriausybės nutarimu LEG užtikrina 8-uoju bloku. 

Įrenginių sukeitimą „NordBalt“ jungties remonto laikotarpiu LEG inicijavo atsižvelgdama į tai, kad neveikiant 700 MW jungčiai į Lietuvą negalės patekti daug elektros energijos iš „Nord Pool“ biržos Švedijos 4-osios kainų zonos ir sumažės energijos pasiūla. Teisės aktuose numatyta, kad, esant nepakankamiems tarpsisteminiams pralaidumams, kuomet negali būti patenkinamas visas elektros energijos vartojimo poreikis ir nėra kitų patikimų šaltinių užtikrinti sistemos gamybos ar importo ir vartojimo ar eksporto balansą, strateginį rezervą užtikrinantys gamintojai gali teikti pasiūlymus dėl elektros energijos pardavimo kitos paros prekybos elektros energijos biržoje.

„Lietuvos energijos gamyba“ siekia, kad kuo didesnė jos valdomų elektrinių galia būtų prieinama rinkai. Įvertinę, jog galiojantis teisinis reguliavimas leidžia sukeisti įrenginius ir efektyviau išnaudoti moderniausią mūsų turimą dujinį įrenginį, kreipėmės į atsakingas institucijas bei perdavimo sistemos operatorių. Gavę jų sutikimus, galėsime labiau prisidėti prie stabilaus energijos tiekimo užtikrinimo“, – sako Eglė Čiužaitė, „Lietuvos energijos gamybos“ valdybos pirmininkė ir generalinė direktorė.

Veikiant KCB galimai mažės ir LEG skiriamų VIAP lėšų poreikis, nes iš elektros energijos pardavimo gautų pajamų dalis bus panaudota VIAP biudžeto mažinimui bei turės teigiamą efektą visų elektros vartotojų mokamiems tarifams.

Visa KCB galia, kuri šiltuoju metų laiku maksimaliai gali siekti iki 382 MW, rinkai bus siūloma tik jungties remonto metu, t. y. tuomet, kai tarpsisteminiai pralaidumai bus smarkiai apriboti. Pasibaigus „NordBalt“ remontui blokai vėl veiks taip, kaip veikė nuo šių metų pradžios: KCB teiks tretinio aktyviosios galios rezervo, o 8-asis blokas – iš VIAP biudžeto finansuojamą strateginio rezervo paslaugą.

Priminsime, kad teikdamas tretinio rezervo paslaugą įrenginys gali gaminti tik nuo šiai paslaugai reikalingo kiekio likusia galia. Šiltuoju metų laiku dėl aukštos oro temperatūros šis likutis yra mažesnis negu KCB technologinis minimumas, tad, teikdamas šią paslaugą, KCB rinkos sąlygomis gaminti elektros energijos negali.

Pranešimą paskelbė: Valentas Neviera, Lietuvos energijos gamyba, AB

Parašykite komentarą