Politika ir teisė

Naujovė – valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galės teikti ir žmogaus pasirinktas advokatas

Įsigaliojus Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pakeitimams, nuo šiol antrinę teisinę pagalbą galės teikti ir asmens, kuriam tokia pagalba reikalinga, pasirinktas advokatas.
„Ši įstatymo pataisa sudarys sąlygas asmenims greičiau gauti advokato pagalbą, kadangi valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos šiandien yra perkrautos darbu. Taip pat tikimasi, kad bus išspręsta advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą rajonuose, trūkumo problema“, – pažymi teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
Nuo šiol žmogus, kreipdamasis į penkiuose didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje) esančias valstybės garantuojamos teisinės pagalbos (VGTP) tarnybas turės pristatyti pasirinkto advokato raštišką sutikimą dėl atstovavimo byloje. Šiam advokatui valstybė mokės už suteiktą teisinę pagalbą pagal Vyriausybės nutarimu patvirtintus įkainius.
Iki šiol VGTP tarnybos asmenims, kuriems priklauso antrinė teisinė pagalba, galėdavo paskirti teisininką tik iš advokatų, kurie nuolat teikia antrinę teisinę pagalbą, sąrašo (tokių Lietuvoje yra 70) arba iš advokatų, kurie teikia tokią pagalbą prireikus (jų Lietuvoje yra 416). Dabar gi žmonės galės pasirinkti advokatą iš visų šiuo metu Lietuvoje praktikuojančių 1998 advokatų.
Antrinę teisinę pagalbą taip pat galės teikti ir advokatų padėjėjai (jų yra apie 800), jei asmuo su tuo sutiks (išskyrus atvejus, kuomet Baudžiamojo proceso kodeksas numato, kai advokato dalyvavimas yra būtinas).
Taip pat supaprastinta ir dokumentų tvarkymo procedūra asmenims, norintiems gauti antrinę teisinę pagalbą. Žmonėms nebereikės šias paslaugas teikiančioms VGTP tarnyboms pristatyti metinės gyventojo turto deklaracijos, patvirtintos mokesčių administratoriaus žyma. Teisingumo ministro nustatytos formos metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti reikės pateikti tiesiogiai VGTP tarnyboms. Šiuos duomenis tarnybos patikrins valstybės registrų duomenų bazėse.
Taip pat įsigaliojo pakeitimai, skatinantys asmenis naudotis teisine pagalba ginant svarbiausius savo interesus (t. y. numatoma, kad teisinė pagalba tuo pat metu gali būti teikiama 4 bylose, asmuo norintis naudotis vienu metu teisine pagalba 3 ir 4 byloje turės prisidėti ir savo įnašais, priklausomai nuo bylos sudėtingumo). Šie pakeitimai turėtų užkirsti kelią piktnaudžiauti teisine pagalba, kai asmenys, valstybės lėšomis siekia inicijuoti didelį bylų skaičių, vien tam, kad vilkintų kitus procesus.
Per 2013 m. VGTP tarnybos priėmė 16 720 sprendimus asmenims suteikti antrinę teisinę pagalbą, taip pat pagal 31 826 ikiteisminio tyrimo pareigūnų ar teismų prašymus įtariamajam arba kaltinamajam asmeniui parinko advokatus baudžiamosiose bylose.
Antrinė teisinė pagalba – tai valstybės garantuojama advokato pagalba teisminiame procese: dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, taip pat asmenų interesų atstovavimas sprendžiant ginčą ne teisme.

Parašykite komentarą