Teisėsauga, kriminalai

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pranešimas: Seimas priėmė Žvalgybos kontrolierių įstatymą

2021 m. gruodžio 9 d. (daugiau naujienų

Seimas šiandien priėmė Žvalgybos kontrolierių įstatymą, kurio pagrindu bus steigiama Lietuvos teisinėje sistemoje nauja – žvalgybos kontrolierių institucija. Šiuo įstatymu sukuriamas nepriklausomos išorinės žvalgybos institucijų priežiūros teisinis reguliavimas, padėsiantis užtikrinti žvalgybos tarnybų veiklos nepriklausomumą, teisėtumą ir atitiktį žmogaus teisių ir laisvių apsaugos reikalavimams.

Seimo Pirmininko teikimu, Seimas penkerių metų kadencijai skirs du žvalgybos kontrolierius, iš kurių vienas bus skiriamas Žvalgybos kontrolierių įstaigos vadovu.

Žvalgybos kontrolieriai vykdys nepriklausomą žvalgybos institucijų veiklos teisėtumo priežiūrą ir atitikties žmogaus teisių ir laisvių apsaugos reikalavimams vertinimą.

Pareigūnai galės atlikti tyrimą savo iniciatyva ar gavę pareiškėjų – fizinių ir juridinių asmenų – skundą dėl žvalgybos tarnybų ar pareigūnų veiksmų, kuriais galimai pažeidžiamos pareiškėjo teisės ir laisvės, ar padaryti asmens duomenų, tvarkomų nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, tvarkymo pažeidimai, taip pat tikrinti ir įvertinti žvalgybinės informacijos rinkimo ir žvalgybos metodų taikymo teisėtumą.

Žvalgybos kontrolieriais negalės būti skiriami politinių partijų nariai ar savarankiškos politinės kampanijos dalyviai ir negalės dalyvauti jokioje politinėje veikloje.

Priimtas Žvalgybos kontrolierių įstatymas padės sustiprinti visuomenės pasitikėjimą žvalgybos tarnybomis, nes tai būtų vienintelis subjektas, be pačių žvalgybos tarnybų, kuris, kilus ginčui ar abejonėms konkrečioje situacijoje, galėtų gauti visą reikalingą informaciją ginčui objektyviai išnagrinėti.

Lietuvoje steigiamas žvalgybos kontrolierių modelis parengtas nuodugniai išnagrinėjus Norvegijos, Nyderlandų, Suomijos ir kitų NATO ir Europos Sąjungos valstybių analogiškų institutų modelius.

Kontaktams:

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto biuras

Tel. (8 5) 239 6774

 

 

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą