Politika ir teisė

Nacionalinė biblioteka dalyvauja reprezentaciniame renginyje Šveicarijoje

Renginyje „Lietuvos dienos 2021“, skirtame  Lietuvos ir Šveicarijos diplomatinių santykių užmezgimo 100-mečiui ir jų atkūrimo 30-mečiui paminėti, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka diplomatijos tema pristato  fondų, archyvinės, dokumentinės medžiagos duomenų informacijos vartojimo galimybes kuriant naują jos turinį ir formą. Reprezentaciniame renginyje, kuris vyksta Lokarno mieste (Šveicarija), dalyvauja Nacionalinės bibliotekos delegacija, vadovaujama generalinio direktoriaus prof. dr. Renaldo Gudausko.

Lietuva ir Šveicarija šiemet mini diplomatinių santykių užmezgimo šimtmetį ir jų atkūrimo trisdešimtmetį. Lietuvos nacionalinės bibliotekos prioritetas – galimybė per kultūrinę diplomatiją, paveldą ir šiuolaikines inovacijas pristatyti bibliotekos archyvinių fondų, dokumentinio paveldo duomenų konvertavimą į vizualines raiškas – naujas ir šiuolaikines menines formas, kurios intensyviai ir veržliai išreiškia dokumentikos ir vaizdinės išraiškos priimtinumą šiuolaikiniam vartotojui. Rugpjūčio 6–9 d. Lokarne (Šveicarijos Konfederacija) vyksta reprezentacinis renginys „Lietuvos dienos 2021“. Jame Nacionalinė biblioteka pristato iš savo archyvų ir dokumentų sukurtą modernų vaizdo pasakojimą apie abiejų šalių ryškiausius bendradarbiavimo pavyzdžius ir iškilias asmenybes nuo seniausių iki modernių laikų.

„Lietuvos nacionalinė biblioteka  prisideda ir palaipsniui vysto kultūrinę veiklą tarptautiniu mastu, tampa viena iš vedančiųjų kultūros įstaigų, Lietuvoje plėtojančių kultūrinę diplomatiją, pagrįstą vertybių, tradicijų ir kitų kultūros ar tapatybės aspektų mainais, stiprinančių socialinį ir kultūrinį bendradarbiavimą“, – sako Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas.

Šių metų liepos mėnesį Lietuvos nacionalinė biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lokarno meno įstaiga „Il Rivellino“ LDV Cultural Center & Art Gallery. Šios sutarties dalykas yra tarptautinis bendradarbiavimas organizuojant kultūrinių renginių veiklas, kultūrinės ir medijų diplomatijos platformas, vykdant informacijos sklaidą. Sutartis yra svarbi plėtojant šalių tarptautinį bendradarbiavimą ir vykdant kultūrinei diplomatijai priskirtinas veiklas pagal abiem pusėms naudingas veiklos sritis. Meno galerijos ir kultūros centro „Il Rivellino“ savininkas ir direktorius galerininkas ir kolekcininkas Aminio Sciolli yra geras bibliotekos bičiulis, jis padovanojo bibliotekai unikalią rusų egzodo kolekciją ir kitų retų leidinių, daug metų Šveicarijoje organizuoja Lietuvos kultūrines programas, globoja mūsų šalies menininkus.

Renginio „Lietuvos dienos 2021“ organizatorius – „Il Rivellino“ LDV Cultural Center & Art Gallery, Lokarno, Šveicarija.

Renginio partneriai: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija,  Lietuvos užsienio reikalų atstovybės Šveicarijoje, naujai paskirtas ambasadorius Šveicarijoje, Šveicarijos lietuvių bendruomenės.

Renginio dalyviai: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, „HoPro“, „Rooster“ galerija.

Pranešimą paskelbė: Komunikacijos ir rinkodaros departamento Ryšių su visuomene skyrius, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Parašykite komentarą