Teisėsauga, kriminalai

MRU teisės ekspertai vykdys kokybinį tyrimą dėl teismo proceso vedimo tobulinimo

Mykolo Romerio universiteto (MRU) Teisės mokyklos ir Teisingumo tyrimų laboratorijos teisės ekspertai pradeda bendradarbiavimą su Nacionaline teismų administracija,  įgyvendinančia projektą „Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos teismuose“, finansuojamą 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis. Projekto metu bus parengta išsami teismo proceso vedimo analizė ir pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai dėl teismo proceso optimizavimo.

Žmogaus nuomonę apie teismą ir teisingumą formuoja ne tik žiniasklaida ar požiūris į priimtą galutinį teismo sprendimą, bet ir proceso trukmė bei viso proceso eiga. Ilgesnę bylos nagrinėjimo trukmę gali lemti tiek objektyvios aplinkybės (pvz., būtinybė skirti ekspertizę ar teisės būti išklausytam principo įgyvendinimas), tiek teismo proceso vedimo kokybė. Konsultacinė Europos teisėjų taryba nuomonėje Nr. 11 (2008) dėl teismų sprendimų kokybės (https://rm.coe.int/16807481d7) nurodė, kad teisėjas turi sugebėti aktyviai ir operatyviai organizuoti teismo procesą ir jam vadovauti.

Siekiant identifikuoti gerąsias praktikas bei pateikti rekomendacijas dėl teismo proceso vedimo tobulinimo, per artimiausius 10 mėnesių MRU teisės ekspertai atliks išsamią teismo proceso vedimo esamos padėties analizę, kurios esminę dalį sudarys kokybinis tyrimas: interviu su įvairiais teismo proceso dalyviais, teisėjais, prokurorais, advokatais, teismo posėdžių sekretoriais, bei fokus grupių diskusijos. Projekto metu taip pat bus vykdoma teismo procesų stebėsena Lietuvos teismuose ir užsienio valstybėse, metodinėms rekomendacijoms pateikti pasitelkiami gerosios praktikos pavyzdžiai iš įvairių užsienio valstybių (Norvegijos, Kanados, Suomijos ir kitų). Tikimasi, kad atlikta mokslo studija taps pagrindu teismų sistemoje diegiant teismo proceso vedimo tobulinimo priemones, skirtas užtikrinti spartesnį teismo procesą bei kartu efektyvesnį teisės į teisingumą įgyvendinimą kiekvienam žmogui.

„Būtent teismo procese liudytojai ir nukentėjusieji susipažįsta su teismu ir iš jo išsineša įspūdį, kaip vykdomas teisingumas, – apie teismo proceso kokybės svarbą kalba projekto partnerės Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus pavaduotojas Antanas Jatkevičius. – Nuo šio įspūdžio priklauso jų pasitikėjimas teismais ir teisingumu, kurį jie perteikia ir savo aplinkos žmonėms. Būtent tai, kaip atsakingai, etiškai, kiekvienam žmogui aiškiai ir skaidriai vedamas procesas, didele dalimi lemia kiekvieno žmogaus pasitikėjimą teismais, teisingumu ir pačia valstybe. Tokie projektai, kaip šis, yra gyvybiškai svarbūs, siekiant kuo didesnės teismo proceso kokybės, ir padeda teismams ir visai valstybei siekti teigiamų pokyčių.“

MRU Teisingumo tyrimų laboratorijos ir projekto ekspertų komandos vadovės doc. dr. Salvijos Mulevičienės teigimu, „pastaraisiais metais Universiteto mokslininkai ir teisės tyrėjai reaguoja į pasaulines mokslo tendencijas ir įgyvendinta nemažai naujų mokslinių iniciatyvų kartu su partneriais – valstybės institucijomis, kurios skirtos tobulinti savo ir kitų ES šalių teisinę aplinką. Džiaugiamės, kad vieną svarbiausių vietų užima projektai, kuriais prisidedama prie teisingumo sistemų tobulinimo.“

Projektą įgyvendina MRU teisės ekspertai doc. dr. Salvija Mulevičienė, prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė, prof. dr. Lyra Jakulevičienė, ekspertai dr. Marijus Šalčius ir Reda Molienė.

Daugiau apie Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklą:

2021 m. MRU teisės studijos buvo įvertintos aukščiausiu tarptautiniu įvertinimu – pagal pasaulinį „QS World University Rankings by Subject“ reitingą pateko tarp 250 geriausių teisės mokyklų pasaulyje (210 vieta). MRU Teisės mokykla vykdo klasikinę teisės ir specializuotas teisės bakalauro programas, beveik 15 magistro programų, iš kurių 7 – tarptautinės, vykdomos su užsienio universitetais. 2019 m. akreditavo pirmąsias Lietuvoje teisės LL.M programas. Kasmet MRU Teisės mokykla pritraukia apie 300 teisės studentų iš Lietuvos ir apie 100 užsienio, daugiausia Ukrainos, studentų. Studentai turi galimybę atlikti praktiką ir įsidarbinti daugiau kaip 100 Teisės mokyklos partnerių Lietuvoje ir užsienyje.

Pranešimą paskelbė: Vaidotas Norkus, Mykolo Romerio universitetas

Parašykite komentarą