Mokesčių naujienos

Mokesčių inspekcijai laiku pateikti teisingi duomenys lems sklandų deklaravimo procesą

Valstybinei mokesčių inspekcijai iki vasario 1 dienos reikia pateikti duomenis apie B klasės išmokas, iki vasario 15 dienos – apie A klasės išmokas bei gyventojų patirtas išlaidas

2011 m. sausio 20 d., Vilnius. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Vilniaus AVMI) primena, kad Lietuvos įmonės, įstaigos, organizacijos, taip pat užsienio vienetų nuolatinės buveinės, nenuolatiniai gyventojai, vykdę individualią veiklą per nuolatinę bazę, mokesčių administratoriui iki vasario 1 dienos turi pateikti informaciją apie išmokėtas B klasės išmokas, o vadinamieji tretieji asmenys – darbdaviai, bankai, gyvybės draudimo bendrovės, aukštojo mokslo įstaigos ir kt. – iki vasario 15 d. duomenis apie gyventojams 2010 metais išmokėtas A klasės pajamas bei patirtas išlaidas, mažinančias apmokestinamąsias pajamas.
Lietuvos įmonės, įstaigos, organizacijos, taip pat užsienio vienetų nuolatinės buveinės, nenuolatiniai gyventojai, vykdę individualią veiklą per nuolatinę bazę, iki vasario 1 dienos turi pateikti informaciją (pažymos forma FR0471) apie išmokėtas B klasės išmokas. O vadinamieji tretieji asmenys – darbdaviai, bankai, gyvybės draudimo bendrovės, aukštojo mokslo įstaigos ir kt. – iki vasario 15 d. mokesčių administratoriui turi pateikti duomenis (forma FR0573) apie gyventojams 2010 metais išmokėtas A klasės pajamas bei patirtas išlaidas, mažinančias apmokestinamąsias pajamas.
Pažymose FR0471 mokesčių administratorius turi būti informuojamas apie bet kokio dydžio 2010 metais išmokėtas išmokas nuolatiniams Lietuvos gyventojams už privalomai registruotino kilnojamojo ar nekilnojamojo daikto, taip pat vertybinių popierių pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn, vienkartines didesnes kaip 3500 litų azartinių lošimų laimėjimų ar loterijų laimėjimų (pinigais ir/ar natūra) sumas ir t.t.
Vilniaus AVMI atkreipia dėmesį, jog apie iki 2010-12-10 gyventojui išmokėtas sumas už turto nuomą (jei gyventojas vykdė individualią veiklą) įmonė turi pateikti informaciją B klasės išmokų pažymoje FR0471, nurodydama 93 pajamų rūšies kodą. Apie 2010-12-11 ir vėliau išmokėtas – Mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje FR0572, nurodant 23 pajamų rūšies kodą.
„Išmokėdamas B klasės pajamas, jas išmokantis asmuo jų neapmokestina, tik iki vasario 1 dienos informuoja – pateikia deklaraciją FR0471 – mokesčių administratorių apie tokias išmokas, – sakė Vilniaus AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorius Dainoras Bradauskas. – Gyventojų pajamų mokestį apskaičiuoja ir sumoka pats gyventojas, gavęs tokių pajamų. Jis inspekcijai pateikia metinę pajamų mokesčio deklaraciją.“
Iki vasario 15 d. informaciją apie A klasės išmokas (forma FR0573) mokesčių administratoriui turi pateikti asmenys, išmokėję gyventojams darbo užmokesčio pajamas, dividendus, tam tikrais atvejais ir turto pardavimo, jo nuomos, palūkanų ar kitas pajamas. O informaciją apie nuolatinių Lietuvos gyventojų 2010 m. patirtas išlaidas (sumokėtas gyvybės draudimo, pensijų įmokas, už pirmas studijas ir (ar) pirmą profesinį mokymą, sumokėtas palūkanas už vieną iki 2008-12-31 paimtą būsto kreditą ar lizingo būdu 2004-2008 metais pirktą vieną asmeninį kompiuterį su programine įranga ir mokėję įmokas (be palūkanų), įmokas į papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondus) turi pateikti gyvybės draudimo bendrovės, kredito įstaigos ir lizingo bendrovės, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondas, profesinio mokymo tiekėjai, universitetai ir kolegijos, Lietuvoje įregistruoti pensijų fondai ir pan.
„Remiantis mokesčių inspekcijai pateiktais duomenimis apie išmokas gyventojams ar jų patirtas išlaidas praėjusiais metais, bus formuojamos preliminariosios deklaracijos, – pabrėžė Dainoras Bradauskas .- Todėl labai svarbu, kad tretieji asmenys laiku pateiktų ir pateiktų teisingus duomenis, nes nuo to priklauso sklandus gyventojų pajamų mokesčio deklaravimas. Dėl neteisingai pateiktos informacijos nukentės gyventojai – jiems GPM permoka bus grąžinta gerokai vėliau, t.y. tik tada, kai darbdaviai ar tretieji asmenys pateiks teisingą informaciją“.
Vilniaus AVMI primena, kad greičiau ir paprasčiau visas deklaracijas mokesčių inspekcijai galima pateikti, naudojantis Elektronine deklaravimo sistema (EDS).
Daugiau informacijos galima gauti paskambinus trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882 arba apsilankius VMI interneto svetainėje www.vmi.lt.

Naudinga žinoti:
• Pažyma apie 2010 m. išmokėtas B klasės pajamas mokesčių inspekcijai teikiama iki 2011 m. vasario 1 d.
• Metinė A klasės pajamų mokesčio deklaracija (forma FR0573) teikiama iki 2011 m. vasario 15 d.
• Metinė 2010 metų gyventojo pajamų deklaracija mokesčių inspekcijai teikiama iki 2011 metų gegužės 1 d.

Parašykite komentarą