Teisėsauga, kriminalai

Ministrė A. Bilotaitė: dirbdami išvien su pareigūnų profsąjungomis galime pasiekti daugiau  

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė tarė sveikinimo žodį Lietuvos Respublikos Seime vykusioje konferencijoje, kurioje aptartas policijos ir kitų statutinių įstaigų profesinių sąjungų vaidmuo valstybėje ir bendradarbiavimo galimybės. Sveikindama policijos profesinę sąjungą su 15 metų veiklos sukaktimi, ministrė A. Bilotaitė savo kalboje pažymėjo, kad palaikyti ir stiprinti dialogą su profsąjungomis yra vienas svarbiausių jos, kaip politikės, uždavinių.

„Man svarbu, kad bendradarbiavimas būtų ne formalus, o aktyvus ir nuolatinis. Tiek Vidaus reikalų ministerija, tiek ir profesinės sąjungos siekia tų pačių tikslų: didinti statutinių tarnybų patrauklumą, stiprinti pareigūnų motyvaciją, siekti geresnio aprūpinimo ir įstaigų veiklos efektyvumo didinimo. Nuolatinis dialogas ir pozicijų derinimas, bendrų sprendimų paieškos yra ypač svarbios. Kai dirbama kartu, tai duoda geresnių rezultatų“, – teigė vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė.

Pasak ministrės, vienas iš sėkmingo socialinio dialogo pavyzdžių – statutinėse įstaigose įvykusios derybos dėl šakos kolektyvinių sutarčių sudarymo, kuriose aktyviai dalyvavo ir Vidaus reikalų ministerija. Per pastaruosius trejus metus pasirašytos ir įgyvendinamos Valstybės sienos apsaugos tarnybos šakos sutartis, Policijos šakos sutartis, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos šakos sutartis.

Minėtos sutartys ne tik didina pareigūnų motyvaciją bei tarnybos patrauklumą, bet taip pat didina ir pačių profesinių sąjungų įsitraukimą į vidaus tarnybos valdymą.

Šiuo metu Vidaus reikalų ministerijoje yra sudaryta tarpžinybinė darbo grupė Vidaus tarnybos statutui tobulinti. Joje dalyvauja bei pasiūlymus teikia ir profesinių sąjungų atstovai.

„Siekiame, kad mažėtų darbo užmokesčio netolygumai tarp statutinių įstaigų, būtų nustatyta dinamiška, lanksti darbo užmokesčio sistema, gerėtų socialinės garantijos pareigūnams, o pareigūnų veiklos vertinimas būtų objektyvus“, – sakė vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė.

Ministrė taip pat pabrėžė, jog būtina didinti finansavimą statutinėms įstaigoms – 2022 metų valstybės biudžeto projekte vidaus reikalų sričiai siūloma numatyti 20 procentų didesnį biudžetą.

Viešojo saugumo sričiai siūloma skirti 641,4 mln. eurų. Vidaus reikalų statutinių įstaigų pareigūnų nuosekliam darbo užmokesčiui didinti numatyta 31 mln. eurų, pareigūnams aprūpinti būtiniausiomis priemonėmis – 5,5 mln. eurų, o pareigybėms komplektuoti – 7 mln. eurų.

Konferencijoje ministrė teigė, jog siekiant visapusiškai pasirūpinti statutinių tarnybų pareigūnais, taip pat sprendžiami opūs pareigūnų socialinių garantijų ir pensijų klausimai, o Vyriausybės programos priemonių plane kaip vienas iš prioritetų yra numatytas centralizuotos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos sukūrimas.

Pranešimą paskelbė: Mindaugas Bajarūnas, LR Vidaus reikalų ministerija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą