Transportas

Ministras M. Skuodis su aviacijos atstovais aptarė sektoriaus iššūkius

Nuotoliniu būdu ketvirtadienį susitikęs su civilinės aviacijos ir aviacijos įmones vienijančiomis asociacijomis, susisiekimo ministras Marius Skuodis aptarė kylančius iššūkius, tarp kurių – Lietuvos oro transporto ilgalaikės vystymo ir plėtros vizijos trūkumas,  konkurencingumo didinimas, skrydžių skatinimas ir šalies pasiekiamumo atstatymas pasibaigus karantino ribojimams, naujų darbo vietų kūrimas. Taip pat kalbėta ir apie poreikį stiprinti Lietuvoje veikiančių oro vežėjų, aviacijos mokymo, orlaivių remonto ir kitas paslaugas aviacijos sektoriuje teikiančių įmonių bei valstybės institucijų glaudesnį  bendradarbiavimą ir įtraukimą į sektoriaus vizijos kūrimą. 

Nuotoliniame susitikime su ministru dalyvavo Civilinės aviacijos asociacijos (CAVIA) ir Aviacijos įmonių „Lietuvos aviacija“ (LAVIA) atstovai. 

Susitikime ministras atkreipė dėmesį, kad kol kas dar trūksta aiškios, su visomis suinteresuotomis pusėmis aptartos ir išdiskutuotos, aviacijos strategijos – kokia šalies aviacijos vizija ir tikslai. 

„Pradedame nuo balto lapo. 2020 m.  rengtoje Lietuvos susisiekimo vizijoje aviacijai skirtas sąlyginai mažas dėmesys, išskyrus skrydžių krypčių didinimą. Turime labai aiškiai žinoti, ko aviacijoje norime pasiekti. Ši sritis generuoja aukštą pridėtinę vertę šalies ekonomikoje, sukuria gerai apmokamas darbo vietas. Lietuvos potencialas šioje srityje nepakankamai išnaudojamas“, – susitikime kalbėjo M. Skuodis.

Aviacijos industrija generuoja apie 2,8 proc. šalies BVP, pastaraisiais metais fiksuojamas šio rodiklio augimas. 

Asociacijų atstovų nuomone, aiški ilgalaikė oro transporto plėtros strategija Lietuvoje suteiktų užtikrintumo dėl valstybės investicijų oro transporto srityje efektyvumo ir sudarytų geresnes galimybes verslui planuoti tolesnes investicijas ir veiklos plėtrą. 

Susitikime taip pat buvo aptartas poreikis gerinti civilinės aviacijos priežiūros sistemą, siekiant didinti jos efektyvumą ir labiau orientuoti ją į verslo plėtrai palankios aplinkos kūrimą. Be to, kalbėta ir apie planuojamus sprendimus dėl skrydžių skatinimo bei galimą Lietuvos oro bendrovių indėlį jų įgyvendinimui ir jų įsitraukimą. 

Skrydžių skatinimas yra įtrauktas į Vyriausybės programos priemonių planą. Skatinimo modelis dar nėra pasirinktas.

Pranešimą paskelbė: Vaiva Grigaitienė, LR Susisiekimo ministerija

Parašykite komentarą