Studijos

Lygios galimybės ir įvairovė – stiprinama geroji Mykolo Romerio universiteto praktika

Mykolo Romerio universiteto (MRU) Senatas spalio mėn. patvirtino lygių galimybių ir įvairovės politiką, kuria apibrėžti pagrindiniai principai ir veiklos, sistemiškai apimančios visą Universiteto bendruomenę.

MRU, atsižvelgdamas į gerąją tarptautinę akademinę praktiką ir savo trisdešimties metų humanistinių vertybių puoselėjimo tradicijas, siekia toliau stiprinti, tobulinti ir įtraukti į visus universiteto veiklos procesus lygių galimybių ir įvairovės principus nediskriminuojant asmens dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

„MRU ne tik akcentuoja studijų ir mokslinės minties įvairovę ir pagarbą jai, bet ir puoselėja kiekvieno Universiteto bendruomenės nario savitumą. Siekiame, kad mūsų studentai ir darbuotojai būtų įgalinti kurti įtraukias bendruomenes, prisidėti tvarios visuomenės kūrimo, humanistinių vertybių puoselėjimo ir gyvenimo kokybės gerinimo Lietuvoje ir svetur“, – teigia rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė.

Universitetas numato skirti daugiau dėmesio ir išteklių lygių galimybių ir įvairovės įtvirtinimui studijų, mokslinių tyrimų ir darbo santykių srityse: priimant studentus, įdarbinant dėstytojus ir administracijos darbuotojos, priimant sprendimus dėl karjeros, mokant darbo užmokestį, suteikiant galimybes kelti kvalifikaciją, derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus ir kitais su darbo santykiais susijusiais atvejais. Bus analizuojami Universiteto vadovų, darbuotojų skirtingose pareigybių kategorijose, studentų pasiskirstymo pagal lytį rodikliai. MRU planuoja inicijuoti norminius teisės aktus ir dokumentus, bus organizuojami mokymai ir diskusijos lygių galimybių ir įvairovės klausimais, rengiamos gairės apie galimybes derinti darbą ir įsipareigojimus šeimai mažamečius vaikus auginantiems ir sergančius šeimos narius slaugantiems studentams ir darbuotojams.

Kas dvejus metus bus rengiamas lygių galimybių politikos įgyvendinimo Universitete planas, vertinami rezultatai ir pažanga, vykdomi mokymai ir konsultacijos MRU vadovams, darbuotojams ir studentams lygių galimybių ir įvairovės klausimais.

Pagarba kiekvienai asmenybei ir įvairovės skatinimas yra kertinis universitetų principas. 1988 m. 80 Europos universitetų rektoriai pasirašė Magna Charta Universitatum dokumentą, kuriame teigiama, kad „universitetai privalo auklėti ir rengti būsimąsias kartas taip, kad jos išmoktų, o iš jų galėtų mokytis ir kiti, gerbti didžiąją gamtos aplinkos ir paties gyvenimo harmoniją“ ir „kiekvienas universitetas privalo užtikrinti savo studentų laisves ir sukurti jiems tokias sąlygas, kuriomis jie galėtų įsisavinti kultūrą ir žinias, kurių jie siekia“. 2020 m. pasirašytas dokumento papildymas, kuriame teigiama, kad „universitetai yra nediskriminacijos ir tolerancijos erdvės, kuriose klesti įvairovė ir įtrauktis, paremta lygybės ir teisingumo principais“.

Daugiau informacijos rasite čia.

 

Pranešimą paskelbė: Vaidotas Norkus, Mykolo Romerio universitetas

Parašykite komentarą