Studijos

Lisabonoje – oficialus „Kūrybiškos Europos“ programos atidarymas

Birželio 17 d. oficialiai atidaryta Europos Sąjungos (ES) finansavimo kultūros sričiai programa „Kūrybiška Europa“. Portugalijos sostinėje Lisabonoje dvi dienas vykstančiame renginyje naująjį „Kūrybiškos Europos“ finansavimo laikotarpį 2021–2027 m. pristato Europos Komisijos pareigūnai bei šeimininkai – Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Portugalijos kultūros ministrė. Konferencijoje, kurioje dalyvauja ir kultūros viceministras Vygintas Gasparavičius, diskutuojama apie Europos kultūros sektorių išmoktas pamokas bei laukiančius iššūkius.

„Kultūra yra Europos pamatas ir, be abejonės, ji vaidina ir vaidins svarbų vaidmenį kuriant Europos ateitį, įvairioms mūsų gyvenimo sritims atsigaunant popandeminiu laikotarpiu. Norėdami išlaikyti tinkamą tempą, turime ir toliau ieškoti sąveikos tarp kultūros ir kitų sektorių, tokių kaip švietimas, sveikatos apsauga, žalioji ekonomika, skaitmeninimas, regioninis ir tvarus vystymasis“, – sakė V. Gasparavičius konferencijos metu surengtoje diskusijoje, kurioje dalyvavo Europos Sąjungos šalių kultūros ministrai, Europos Komisijos atstovai, kiti aukšti pareigūnai, atsakingi už kultūros ir audiovizualinius sektorius.

Pasak V. Gasparavičiaus, programa „Kūrybiška Europa“ – puikus bendrų pastangų rezultatas ir, svarbiausia, laiku pasiektas. Naujoji programa geriau atitinka konkrečius kultūros sektoriaus poreikius ir siūlo kitų naujovių, kurios sudarys palankesnes sąlygas europiniu mastu vystyti kultūrines ir kūrybines inovacijas, užtikrins kūrėjams lengvesnę prieigą prie finansavimo, didesnį menininkų ir profesionalų mobilumą. Taip pat padidins Europos audiovizualinio sektoriaus konkurencingumą pasauliniu mastu ir sustiprins medijų vaidmenį, kuris yra labai svarbus tolesnei demokratinei Europos ateičiai. Kultūros viceministro teigimu, žymiai  padidėjęs programos biudžetas leis greičiau atsigauti kultūros sektoriui ir paskatins kūrybinius procesus.

Naujuoju laikotarpiu kultūros projektams bus paskirstyta 2,44 milijardo eurų, 60 proc. daugiau nei 2014–2020 m. „Kūrybiškos Europos“ programą sudaro trys paprogramės – „Kultūra“, MEDIA ir tarpsektorinė paprogramė. Pastaroji kiek sustiprinta, jai atiteks 9 proc. programos lėšų, o pagal šią paprogramę bus finansuojama ir naujienų žiniasklaida taip atliepiant ES susirūpinimą medijų raštingumu bei siekį kovoti su melagienomis.

„Kultūros“ paprogramėje, kuriai skirta 33 proc. „Kūrybiškos Europos“ biudžeto, paskelbti trys kvietimai kultūros organizacijoms ir vienas mobilumui, tačiau organizacijoms pasirenkant atvykstančius talentus („i-Portunus“). Muzikos sektoriui stiprinti ir toliau bus vykdoma „Music Moves Europe“ iniciatyva, scenos menams – „Perform Europe“. Ir toliau bus teikiami ES apdovanojimai literatūros, architektūros, paveldo ir muzikos srityse.

Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas „Kūrybiškos Europos“ programos „Kultūra“ paprogramėje pastaraisiais metais išaugo tris kartus, o vien per pastaruosius trejus metus kultūros organizacijoms paskirstyta daugiau nei 2,7 mln. eurų. Vieni aktyviausių programos dalyvių – Šokio informacijos centras, Kauno bienalė (projekto „Magic Carpets“ lyderiai), „Kaunas 2022“, Menų fabrikas „Loftas“, LMTA, Nidos meno kolonija, Lietuvos leidėjų asociacija.

Šiemet 30-metį mininti MEDIA, kuria remiamas audiovizualinis sektorius, naujajame etape teikia dar didesnę svarbą glaudžiam tarptautiniam bendradarbiavimui ir platesnei europietiškų kūrinių sklaidai. Reaguojant į sektoriuje vyraujančias tendencijas, ypatingas dėmesys skiriamas aukšto meninio lygio ir didelio tarptautinio potencialo serialų kūrimui, talentų ir jų įgūdžių ugdymui, technologinių inovacijų pritaikymui industrijoje. Projektų paraiškas kviečiamos teikti kino gamybos, filmų platinimo įmonės, kino festivaliai, kino edukaciją vykdančios organizacijos ir kiti audiovizualinio sektoriaus profesionalai. Nuo MEDIA įgyvendinimo pradžios Lietuvoje į audiovizualinį sektorių investuota apie 6,7 mln. eurų: paremta daugiau nei 120 audiovizualinių projektų ir per 60 juos įgyvendinusių įmonių ir organizacijų. Daugiau nei 10 metų MEDIA remia ir du pagrindinius Lietuvos kino festivalius: „Kino pavasaris“ ir „Scanorama“. Per visą laikotarpį finansavimas skirtas daugiau nei 40 lietuviškų filmų, tarp kurių – Nacionaliniuose Lietuvos kino apdovanojimuose pripažinimo sulaukęs režisieriaus Karolio Kaupinio filmas „Nova Lituania“.

Lisabonoje taip pat įvyko viceministro V. Gasparavičiaus susitikimas su Bulgarijos kultūros viceministre Vesela Kondakova. Jame aptarti dvišalio Lietuvos ir Bulgarijos bendradarbiavimo ir sklaidos kultūros srityje klausimai – literatūros vertimų, kino, muzikos, šokio ir kitose srityse. Susitikime taip pat susitarta glaudžiau bendradarbiauti tarptautinėse organizacijose ir projektuose.

Faktų infografika

Programos „Kūrybiška Europa“ kvietimai

Programos kontaktiniai asmenys Lietuvoje:

Dileta Nenėnė, „Kūrybiškos Europos“ biuro Lietuvoje vadovė, paprogramės „Kultūra“ koordinatorė

(el. p. dileta@kurybiskaeuropa.eu, tel. 8 672 04 732)

Austėja Milvydaitė, MEDIA skyriaus koordinatorė

(el. p. media@kurybiskaeuropa.eu, tel. 8 694 23 125)

Pranešimą paskelbė: Ramūnas Korsakas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Parašykite komentarą