Nekilnojamas Turtas

Lietuvos žaliųjų statybų ekspertai lankysis daugiašaliame forume Italijoje

Žaliųjų statybų projekto „Ateities miestas“ atstovai, rengdamiesi artėjančiam konkursui „Žaliasis miestas – geriausias NT ekoprojektas 2013“, drauge su kolegomis iš kitų Baltijos valstybių lankysis Italijoje, Sicilijos mieste. Vizito metu verslo ir mokslo atstovai įvertins geriausių žaliųjų statybų pavyzdžius ir užmegs bendradarbiavimo ryšius su ekologinių statybų specialistais iš Italijos.

„Geriausi tvarios plėtros ir statybos projektai gimsta tik viešajam ir privačiam sektoriams glaudžiai bendradarbiaujant su akademiniu sektoriumi. Kai kartu dalijamasi patirtimi, drauge tobulėjama, ir kai tame pačiame sektoriuje dirbantys žmonės pirmiausia yra vertinami kaip kolegos, bendraminčiai, o ne kaip konkurentai – tik tada galima tikėtis, jog gims inovatyviausi projektai, užtikrinantys aukštą gyvenimo kokybę ir įgyvendinantys ekologiškų miestų koncepciją. Tokie forumai skatina atvirą bendravimą, čia įgyjamos žinios ir užmezgami ilgalaikiai ryšiai, ateityje padėsiantys siekti aukštesnių standartų“, – pabrėžia projekto „Ateities miestai“ vadovė Rita Glazer.

Tikimasi, kad vizitas Italijoje padės tvirtą pamatą tolesniam Sicilijos ir Baltijos šalių verslininkų prekybos plėtros galimybėms minėtuose sektoriuose ir paskatins pramoninės integracijos procesus, kuriuos galėtų palengvinti Baltijos šalyse veikiantys finansavimo mechanizmai. Forumas taip pat turėtų padėti pasirašyti prekybinius susitarimus, kurie Sicilijos įmones paskatintų eksportuoti į Baltijos šalis. Tikimasi praplėsti mūsų šalies įmonių tarptautinių klientų ratą bei suaktyvinti partnerystę, kuri padėtų sukurti palankias sąlygas planingai plėtoti pramonės ryšius skirtingose srityse: dalyvaujant pramonės projektuose, procesų ir gaminių atnaujinimo procesuose, perleidžiant gamybos licencijas ir kita.

Baltijos šalių atstovų verslo vizitas Sicilijoje vyks balandžio 16-20 dienomis. Jame dalyvaus 42 įvairių organizacijų atstovai. Vizitas rengiamas norint užmegzti Baltijos šalių ir Sicilijos prekybos bei gamybos įmonių bendradarbiavimą maisto produktų, viešbučių ir turizmo, aplinkos bei tvariosios statybos sektoriuose.

Daugiau apie „Ateities miestus“:

Projektas „Ateities miestai“ skirtas stiprinti skirtingų suinteresuotų šalių – verslo, valdžios, ekspertų bei kitų visuomenės grupių – diskusiją bei inspiruoti viešos-privačios partnerystės dialogą darnios miestų plėtros klausimais.

Nuo 2007 metų projekto „Ateities miestai“ iniciatoriai, bendradarbiaudami su skirtingais žiniasklaidos kanalais, siekia įvertinti Lietuvos miestų plėtros strategijas, atsižvelgiant į verslo iniciatyvas, gebėjimus, investuotojų bei gyventojų interesus. Viliamės, kad šis indėlis bus prasmingas ir padės pažvelgti į jau esamą ES šalių patirtį bei atsakingai priimti lietuviškus moderniausiomis technologijomis pagrįsto būsto standartus.

Parašykite komentarą