Studijos

Lietuvos tėvų forumas organizuoja piketą prie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Dėl LR Švietimo įstatymo 3 str., 1 d.  (Ugdymo tikslai) bei 4 str. (Ugdymo turinys) nesilaikymo.

Formalus ugdymo programų “atnaujinimas” iš esmės kertasi su Švietimo įstatyme įtvirtintais ugdymo tikslais;

 

Dėl Švietimo įstatyme numatytų mokyklų tinklo pertvarkos esminių principų nesilaikymo ir mokyklos bendruomenių ignoravimo formuojant mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo pertvarką.

Švietimo įstatyme imperatyviai numatyta, kad privalu tartis su mokyklų bendruomenėmis siekiant rasti bendrus sprendimus geriausių vaikų interesų užtikrinimui;

Dėl LR Švietimo įstatymo 28 str. 5  d. nesilaikymo buldozeriu stumiant “Tūkstantmečio mokyklų” projektą.

Įstatymas numato prievolę konsultuotis bei tartis su gyventojais ar jų grupėmis, kad būtų apgintas viešasis interesas;

Dėl Gyvenimo įgūdžių programos esminių principų ir pamatinių nuostatų iškraipymo.

Sveikatai ir šeimai svarbių vertybinių nuostatų ugdyme privalu išlaikyti mokyklos ir šeimos (tėvų, globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimo principą, įtraukiant jį į LR Švietimo įstatymą, kaip konkrečią konstitucinės tėvų teisės auginti vaikus pagal savo dorovinius įsitikinimus išraišką;

Dėl neteisėto lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos eliminavimo iš rengiamos  Gyvenimo įgūdžių programos.

Privalu užtikrinti LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto 2021 m. kovo 17 d. protokolinio nutarimo vykdymą, kad naujai rengiamos programos pagrindas yra su visais socialiniais partneriais jau suderinta sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa;

Detalesnis Lietuvos tėvų forumo ir kitų šeimų bei tėvų organizacijų reikalavimų sąrašas pateiktas rezoliucijoje.

Birželio 17 d. LTF Piketo programa:

11.30 – 12.00 val. renkamės skvere priešais Švietimo ministeriją , A. Volano g. 2;

12.00 – 12:30 val. flashmob akcija, piketo reikalavimų išsakymas ir rezoliucijos įteikimas ministerijai;

12.30 – 13:15 val. eisena iki Seimo rūmų;

13.15 – 13.30 val. piketo rezoliucijos įteikimas Seimo švietimo ir mokslo komitetui.

Pranešimą paskelbė: Darius Trečiakauskas, Lietuvos tėvų forumas

Parašykite komentarą