Verslas

Lietuvos siekiai kuriant Europos Sąjungos bendrąją žemės ūkio politiką po 2013 metų

Atlikus Europos Sąjungos (ES) bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) sveikatingumo patikrą ir peržiūrint ES biudžetą, šalys narės toliau aktyviai diskutuoja dėl BŽŪP ateities po 2013 metų. Apie Lietuvos siekius, kuriant ateities bendrąją Europos žemės ūkio politiką, kalbamės su žemės ūkio ministru Kaziu Starkevičium, viceministru Mindaugu Kuklierium bei Europos Sąjungos reikalų ir tarptautinių ryšių departamento direktorium Laimonu Čiaku. Kokie Lietuvos prioritetai, kuriant tolimesnę ES bendrąją žemės ūkio politiką? Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius. Galvodami apie tai, kas bus po 2013 metų, siekiame tiesioginių išmokų suvienodinimo visose ES šalyse ir deriname šalių pozicijas, kad svariau galėtume atstovauti mūsų interesams Briuselyje. Vienijamės ne tik su Baltijos šalimis ir kaimyne Lenkija, bet ir su visomis kitomis šalimis, su kuriomis mus sieja bendri interesai. Teikiant savo pasiūlymus Briuseliui, šalių bendradarbiavimas yra labai svarbus. Taigi tiesioginių išmokų (TI) lygio skirtumai yra didžiausia problema, o jų suvienodinimas ES mastu – svarbiausias iš tikslų. Naujųjų ES šalių žemdirbiai dėl to dirba kur kas prastesnėmis konkurencijos sąlygomis. Tiesioginės išmokos vaidina svarbų vaidmenį žemės ūkyje, kuris pasižymi aukštesne rizika, nuolatiniais svyravimais rinkose. Tiesioginės išmokos yra būtinos užtikrinant pajamų palaikymą, garantuojant ūkininkams minimalias pajamas, kai rinkose vyksta sudėtingi procesai, svyruoja produkcijos supirkimo kainos. Be pajamų palaikymo paskirties tiesioginės išmokos skatina ir žemės ūkio gamybos modernizavimą. Turėdami didesnius finansinius išteklius, ūkininkai gali juos skirti naujos technikos ir technologijų įsigijimui. Tai didina darbo našumą, leidžia sukurti aukštesnę pridėtinę vertę ir taip prisideda prie visos ekonomikos augimo. ES šalių ūkininkams keliami reikalavimai yra kur kas didesni negu Bendrijai nepriklausančiose šalyse. Už aukštų aplinkosaugos, gyvūnų gerovės ir kitų reikalavimų laikymąsi bei veiklos apribojimus ūkininkams turi būti atlyginama, patiriamos išlaidos turi būti kompensuojamos. Tiesioginių išmokų įtaka po 2013 m. dar labiau sustiprėja, nes ES pagal sutartį su Pasaulio prekybos organizacija turės apriboti eksporto į trečiąsias šalis subsidijas. Greičiausiai neliks ir eksporto apsaugos, kuri veikia šiuo metu. Dabar į ES importuojančioms šalims taikomi tam tikri apribojimai, o kai jų neliks, konkurencija ES ūkininkams žymiai padidės, todėl būtina tiesiogines išmokas ir toliau išlaikyti. Akivaizdu, kad Lietuvos netenkina dabartinis tiesioginių išmokų modelis, tad ko tikimasi pasiekti šioje srityje? Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius. Esminis klausimas yra tas, kokios TI turėtų būti ir kokiu principu jos būtų mokamos po 2013 m. TI sistema turi būti maksimaliai paprasta ir efektyvi. Kaip jau minėjau, Lietuva pasisako už tiesioginių išmokų suvienodinimą ES mastu, o tai reiškia, kad šiuo atžvilgiu ES turėtų būti laikoma vienu regionu, kuriame mokamos vienodos tiesioginės išmokos. Turi būti atsisakyta sąsajos su bet kokiais istoriniais (referenciniais) rodikliais. Jau šiandien Europos Komisiją raginame pradėti analizuoti ir skaičiuoti, koks galėtų būti TI modelis po 2013 m. Labai svarbu visoms ES valstybėms susitarti, kad tolimesnėje finansinėje perspektyvoje po 2013 m. funkcionuotų naujas, paprastas, aiškus ir jokių šalių nediskriminuojantis tiesioginių išmokų modelis. Pasisakome, kad TI turėtų būti mokamos už žemės ūkio naudmenų ploto vienetą. Galėtume svarstyti galimybes, kad ypatingais atvejais gyvybiškai svarbiuose ar jautriuose sektoriuose tiesioginėms išmokoms būtų suteiktas ir tam tikras tikslinis statusas. Atsižvelgiant į tai, kad ES egzistuoja didelė klimatinių ir geografinių sąlygų įvairovė, galbūt visoje ES būtų galima nustatyti tris TI rūšis: TI už ūkininkavimą įprastinėse vietovėse, TI už ūkininkavimą kalnuotose vietovėse ir TI už ūkininkavimą nepalankiose ūkininkauti vietovėse. Tačiau ir tokiu atveju kiekvienoje iš šių kategorijų TI turi būti vienodos visoje ES.

Parašykite komentarą