Politika ir teisė

Lietuvos Respublikos Prezidento, Lenkijos Respublikos Prezidento ir Ukrainos Prezidento bendras pareiškimas

Minint 30 metų, kai Lenkijos Respublika ir Lietuvos Respublika pripažino atkurtą Ukrainos nepriklausomybę, Ukrainos, Lietuvos ir Lenkijos Prezidentai:

pripažino, kad prieš 30 metų Lenkijos Respublikos, kaip pirmosios pasaulio valstybės, ir Lietuvos Respublikos pripažintas Ukrainos nepriklausomybės atkūrimas tapo svarbiu įvykiu kelyje į visavertį Europos susivienijimą;

priminė, kad Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sandraugoje susiformavusi demokratinė tradicija, taip pat „Solidarumo“ judėjimas Lenkijoje, Persitvarkymo Sąjūdis Lietuvoje, Orumo revoliucija Ukrainoje ir baltarusių kova už demokratiją išreiškia tvirtą laisvės, žmogaus teisių ir demokratijos siekį Vidurio ir Rytų Europoje;

pabrėžė, kad nuo tada tikros strateginės partnerystės ryšiai sėkmingai išlaikė laiko išbandymą ir toliau stiprėjo. Pakartojo savo ryžtą toliau plėtoti strateginę Ukrainos, Lietuvos ir Lenkijos partnerystę, grindžiamą bendromis vertybėmis ir bendrais interesais;

patvirtino aiškų įsipareigojimą toliau plėsti bendradarbiavimą įvairiose srityse, tokiose kaip saugumas ir gynyba, ekonomika, energetika ir kitos, įskaitant Liublino trikampio formatu. Lietuvos Respublika ir Lenkijos Respublika dar kartą patvirtino visapusiškai remiančios Ukrainos narystę Europos Sąjungoje ir NATO;

išreiškė abipusę paramą ir solidarumą kilus Minsko dirbtinai sukurtai ir organizuotai migracijos krizei Lietuvos ir Baltarusijos bei Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje ir pareiškė esančios pasiryžusios suvienyti pastangas jai įveikti. Taip pat pažymėjo, kad ši hibridinė ataka kelia tiesioginę grėsmę visos Europos saugumui;

išreiškė ypatingą susirūpinimą nuolat blogėjančiu saugumu ir stabilumu regione bei kylančiomis grėsmėmis, įskaitant hibridines grėsmes, kurias, be kita ko, kelia tebesitęsianti Rusijos agresija, ir susitarė, kad reikia bendrų pastangų stiprinant atsparumą šioms grėsmėms, kad būtų galima veiksmingiau ir koordinuotai su jomis kovoti;

pakartojo savo tvirtą įsipareigojimą toliau stiprinti Europos energetinį saugumą ir šiuo atžvilgiu išreiškė didelį susirūpinimą „Nord Stream 2“ projektu, kuris kelia grėsmę Europos regiono saugumui. Pareiškė esantys pasirengę veikti kartu, kad pasipriešintų Rusijos, kuri energetiką naudoja kaip geopolitinę priemonę, vykdomam Europos dujų rinkos monopolizavimui;

dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą remti Ukrainos suverenumą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą jos tarptautiniu mastu pripažintose sienose ir teritoriniuose vandenyse;

paragino tarptautinę bendruomenę sugriežtinti sankcijas Rusijos Federacijai dėl jos vykdomos agresijos prieš Ukrainą ir dar kartą paragino Kremlių deeskaluoti padėtį atitraukiant savo karius nuo Ukrainos sienos ir išvedant juos iš laikinai okupuotų teritorijų.

Pranešimą paskelbė: Justė Krančiukaitė, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Parašykite komentarą