Studijos

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda: „Nacionalinio saugumo užtikrinimas prasideda mokyklose ugdant pilietiškumą ir patriotizmą“

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su švietimo ir nacionalinio saugumo sistemos valstybės institucijų atstovais aptarti pilietinio ir patriotinio ugdymo, kartu siekiant apžvelgti ir įvertinti esamą pilietinio ugdymo situaciją Lietuvos mokyklose.

„Kalbant apie visuotinę gynybą, labai svarbu, kad į tai įtrauktume ir jaunąją kartą. Akivaizdu, kad šiandien situacija mokyklose nėra pati geriausia. Norėčiau, kad žodis „patriotas“ nebūtų ištrintas iš mūsų žodyno. Turime kiekvienas stengtis ir dirbti, kad mūsų Tėvynė būtų mylima ir saugi“, – susitikime sakė šalies vadovas.

Gynybos visuotinumas reiškia, kad valstybės gynyba suprantama kaip karinių, valstybės institucijų ir visuomenės sąveika. Pilietinė valia ir žinios yra vienas svarbiausių valstybės gynybos galios elementų. Pilietinė valia, patriotizmas ir praktiniai įgūdžiai ugdomi mokykloje, todėl švietimas yra reikšminga nacionalinio saugumo užtikrinimo prielaida.

Pilietinis, patriotinis ugdymas yra svarbi švietimo misija, įtvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, todėl labai svarbu, kad šios įstatymo nuostatos ir būtų kokybiškai įgyvendintos praktikoje.

Susitikime buvo aptarta pilietinio ir patriotinio ugdymo situacija švietime, jo svarba nacionaliniam saugumui, pasidalinta parlamentinės kontrolės įžvalgomis ir aptartos tarpinstitucinio bendradarbiavimo perspektyvos reikalingiems pokyčiams bei galimiems sprendimams.

Buvo nutarta, kad yra būtina peržiūrėti ugdymo programų turinį stiprinant mokinių pilietiškumo kompetencijų ugdymą. Susitikimo dalyviai sutarė, kad pilietinio ir patriotinio ugdymo srityje švietimui reikia talkos. Krašto apsaugos ministerijos ir krašto apsaugos profesionalai gali ir turi prisidėti stiprinant ugdymo programų turinį mokinių pilietiškumo kompetencijų ugdyme.

Pedagogų kokybiškas įtraukimas į pilietiškumo pagrindų mokymą yra sėkmės raktas, todėl būtina užtikrinti pedagogų parengimo stiprinimo ir motyvavimo mechanizmus, taip pat susitarti dėl nacionalinės tarpinstitucinės pedagogų kompetencijos stiprinimo programos.

Susitikime akcentuota, kad reikia atkreipti dėmesį į švietimo sistemos organizacinių, institucinių gebėjimų sustiprinimą siekiant turėti pilietiškumo pagrindų kokybinę stebėseną ir tobulinimą švietimo sistemos mastu.

Svarbus ir nevyriausybinių organizacijų įsitraukimas. Jau šiandien šaulių, skautų, ateitininkų ir kitos nevyriausybinės jaunimo organizacijos daug prisideda prie jaunimo įtraukimo į įvairias veiklas, kurios augina ir jų pilietines galias, tačiau mastas nėra pakankamas.

Prezidentas kviečia visas atsakingas institucijas dirbti drauge, kad jau mokyklose pradėtų augti visuomenės pilietinė galia, stiprėtų patriotizmas ir atsparumas įvairiausioms grėsmėms.

Susitikime dalyvavo krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, Šaulių sąjungos vadas plk. Albertas Dapkus, nuotoliniu būdu prisijungė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė ir Vilniaus licėjaus direktorius Saulius Jurkevičius.  

Pranešimą paskelbė: Regina Statkuvienė, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Parašykite komentarą