Politika ir teisė

Lietuvos ir Lenkijos parlamentarai priėmė bendrą pareiškimą dėl Ukrainos

Šiandien Vilniuje susitikę Lietuvos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Lenkijos Seimu ir Senatu grupės narių ir Lenkijos Seimo parlamentinės grupės su Lietuva nariai priėmė bendrą pareiškimą dėl įvykių Ukrainoje.

Priimtu dokumentu pripažįstamas Ukrainos suverenitetas, nepriklausomybė, teritorijos vientisumas ir tarptautiniu mastu pripažintų jos sienų neliečiamybė ir teritorinis vientisumas.

Lietuvos ir Lenkijos parlamentarai pareiškė tvirtai remiantys Europos Sąjungos (ES) šalies kandidatės statuso suteikimą Ukrainai ir jos būsimą visateisę narystę ES, taip pat pakvietė tai padaryti visas ES valstybes nares.

Kartu griežtai pasmerkta Rusijos Federacijos ir Baltarusijos karinė agresija prieš Ukrainą ir siekis nuversti teisėtai išrinktą Ukrainos valdžią, žvėriškas nekaltų žmonių žudymas, civilinių objektų sprogdinimas ir apšaudymas, prievartavimai, plėšimai.

Parlamentarai išreiškė palaikymą ryžtingiems Lenkijos ir Lietuvos Vyriausybių ir pilietinės visuomenės veiksmams teikiant visą įmanomą ir Ukrainai reikalingą humanitarinę, karinę, politinę, ekonominę ir socialinę pagalbą, taip pat teikiant būtiną pagalbą Ukrainos karo pabėgėliams.

Politikai pareiškę dėsią visas pastangas, kad tarptautinės organizacijos ir visa tarptautinė bendruomenė padarytų dar daugiau ir kad nekaltų žmonių žudymas būtų kuo greičiau sustabdytas, o agresorius atsakytų už savo veiksmus.

Abiejų valstybių parlamentarai pabrėžė, kad dabartinė geopolitinė situacija reikalauja kaip įmanoma glaudesnių dvišalių Lietuvos ir Lenkijos santykių, ypač saugumo ir gynybos srityse ir įsipareigojo išlaikyti konstruktyvų ir abiem pusėms naudingą parlamentinio bendradarbiavimo intensyvumą.

BENDRAS PAREIŠKIMAS

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą