Politika ir teisė

Lietuvos ir Lenkijos kultūros ministrai: svarbu toliau intensyvinti paramą Ukrainos kultūros sektoriui

Kultūros ministras Simonas Kairys, susitikęs su Lenkijos vicepremjeru, kultūros ir nacionalinio paveldo ministru Piotru Glińskiu, atvykusiu į Vilnių su Lenkijos vyriausybine delegacija, aptarė dvišalio kultūrinio bendradarbiavimo, istorinės atminties, kultūros paveldo, paramos Ukrainai klausimus. Lietuvos ir Lenkijos kultūros ministrai taip pat dalyvavo bendrame abiejų šalių vyriausybių posėdyje.

Jame kultūros ministrai pažymėjo, kad Lietuva kartu su Lenkija, atstovaudamos Ukrainos kultūros sektoriaus interesams, aktyviai dirba tiek Liublino trikampio formatu, tiek Europos Sąjungos (ES) ir tarptautinių organizacijų lygmeniu.

„Kartu siekėme Rusijos ir Baltarusijos žiniasklaidos kanalų transliavimo ES teritorijoje stabdymo, jų įtraukimo į sankcijų paketus, pagalbos Ukrainos kultūros sektorių inkorporuojant į ES programas. Tikimės, kad kartu sieksime ir labiau ilgalaikių tikslų, susijusių su Ukrainos siekiu stoti į ES ir atitinkamai pasirengti šiai narystei“, – akcentavo S. Kairys, sulaukdamas P. Glińskio pritarimo.

Ministrai sutarė, kad atsižvelgiant į Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos ilgametę bendrą istoriją ir kultūros paveldą, svarbu toliau intensyvinti paramą Ukrainos kultūros sektoriui, ypač jos kultūros paveldo objektams atkurti ar restauruoti, įtraukti šiuos objektus į nacionalinius Ukrainos atstatymo planus.

Lietuvos ir Lenkijos vyriausybių pasirašytoje deklaracijoje taip pat pabrėžiamas siekis toliau dirbti su Ukraina Liublino trikampio formatu dėl bendrų iššūkių ir galimybių, kurie yra regioninio bendradarbiavimo pagrindas. Gilindamos kultūrinį bendradarbiavimą šiuo formatu, Lietuva ir Lenkija toliau teiks politinę paramą Ukrainai nacionaliniu, ES ir tarptautiniu lygmenimis, skatins Ukrainos kultūros ir kūrybos sektoriaus dalyvavimą projektuose, finansuojamuose nacionalinėmis ir ES priemonėmis, taip pat teiks paramą atkuriant sunaikintą Ukrainos kultūros paveldą.

Dvišaliame susitikime, kalbėdami apie kultūrinį bendradarbiavimą, Lietuvos ir Lenkijos kultūros ministrai pastebėjo, kad kitais metais jis bus dar intensyvesnis: bus įgyvendinami bendri projektai, susiję su Vilniaus geto sunaikinimo ir Varšuvos geto sukilimo 80-osiomis metinėmis, minimos Vilniaus 700-osios metinės ir 1863 m. sukilimo 160-osios metinės.

Robertos Vaitkevičiūtės nuotraukos

Pranešimą paskelbė: Ramūnas Korsakas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Parašykite komentarą