Politika ir teisė

Lietuvių iniciatyvą – tarptautinį Covid 19 tyrimų projektą remia Jungtinė Karalystė. Trijų šalių ekspertai įvertins tekstilinių apsaugos priemonių nuo koronaviruso efektyvumą

Prasidėjo Lietuvos, Jungtinės Karalystės (JK) ir Ukrainos jungtinės mokslinės veiklos projektas, kurio metu Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) dr. Steigvilės Byčenkienės vadovaujama tarptautinė mokslininkų grupė atliks išsamius nanodalelių tyrimus iš koronaviruso saugumo perspektyvos. Originalus projekto pavadinimas (anglų k.) „Joint United Kingdom, Lithuania and Ukraine project – evaluation of nanoparticles from Coronavirus safety perspective”.

Projekto metu trijų šalių mokslininkų ekspertų komandos atliks įvairių tekstilės derinių, naudojamų apsaugai nuo infekcinių ligų, tarp jų ir pasaulinę pandemiją sukėlusio COVID-19 plitimo, išsamius tyrimus.

 „Sertifikuotų medicininių kaukių ir respiratorių efektyvumas priklauso nuo jų teisingo dėvėjimo, tuo tarpu medžiaginių kaukių efektyvumą, saugant nuo virusų, daugiausia lemia medžiagos savybės. Šiemet Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), reaguodama į daugybę instrukcijų apie kaukių gamybą internete ir nepakankamą visuomenės supratimą apie veiksnius, veikiančius medžiaginių kaukių efektyvumą, paskelbė laikinas gaires, kuriose kviečia atlikti daugiau tyrimų šioje srityje. Suvieniję jėgas su kolegomis iš JK ir Ukrainos nusprendėme atlikti išsamius skirtingų tekstilės derinių tyrimus, o išvadas ir rekomendacijas pateiksime PSO.” – sakė FTMC Aplinkotyros skyriaus vadovė dr. S. Byčenkienė.

Pasak mokslininkės, išsamiais tyrimais pagrįstos išvados ir rekomendacijos padės sušvelninti COVID-19 plitimą Rytų partnerystės šalyse, geriau suvokti pasaulį sukausčiusio koronaviruso perdavimo kelius ir suprasti kitus svarbius veiksnius, lemiančius žmogaus sveikatą. Bendro Lietuvos, JK ir Ukrainos mokslininkų projekto metu atlikti tyrimai taip pat turės svarios reikšmės tiek esamų, tiek būsimų užkrečiamųjų ligų plitimo mažinimui.

Svarią pagalbą tarptautinės mokslininkų grupės projektui suteikė Jungtinės Karalystės ambasada ir Junginės Karalystės ambasadorius Lietuvoje Brian Olley. Ambasadoriaus paramos ir rūpesčio dėka Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC) galėjo įsigyti projekto laboratoriniams tyrimams reikalingą įrangą – aerodinaminį aerozolio dalelių dydžio spektrometrą. Inovatyvi įranga padės mokslininkams išsamiai ištirti apsauginių kaukių filtravimo efektyvumą ir tekstilės derinių patikimumą skvarbiausiame (~0,3 μm) aerozolio dalelių dydžio diapazone.

„Labai džiaugiuosi, kad prie projekto šioje itin aktualioje COVID-19 tyrimų srityje prisideda Jungtinės Karalystės Užsienio, sandraugos reikalų ir vystomosios pagalbos departamento Tarptautinės programos COVID-19 įgalinimo fondas, kuris yra viena iš JK priemonių, ieškant globalių krizės sprendimų. Mūsų partnerystė su FTMC ir pripažintų ekspertų iš Jungtinės Karalystės ir Ukrainos dalyvavimas projekte užtikrins aukšto lygio mokslinius tyrimus, glaudesnį tarptautinį bendradarbiavimą bei prisidės stiprinant pažeidžiamas šalis.” – sakė Jungtinės Karalystės ambasadorius Lietuvoje Brianas Olley.

„FTMC vardu nuoširdžiai dėkojame Jungtinės Karalystės ambasadoriui p. Brian Olley už šią Geros Valios iniciatyvą. Šios įrangos atsiradimas mūsų centre svariai prisidės prie pandemijos suvaldymo problemų sprendimo bei atvers naujas mokslines galimybes moksliniam bendradarbiavimui tarp abiejų šalių mokslinių institucijų. Tai gražus ir vertingas pavyzdys, kai sutelkdami savo pastangas, vienas kitą papildančias kompetencijas, mokslinius bei technologinius resursus galime sėkmingai judėti pirmyn link kokybiškai naujų tarptautinio bendradarbiavimo formų.” – Už pagalbą mokslininkų projektui dėkojo FTMC direktorius prof. Gintaras Valušis.

Projektą inicijavo ir tarptautinę ekspertų komandą subūrė stipriausiu Baltijos šalyse vadinamo mokslinių tyrimų ir inovacijų kūrimo centro FTMC mokslininkai. Projektui vadovauja FTMC Aplinkotyros skyriaus vadovė dr. Steigvilė Byčenkienė, aplinkotyros ir klimato kaitos problematikos ekspertė, kurios mokslinė tiriamoji veikla itin vertinama tarptautinėje mokslininkų
bendruomenėje. Dr. S. Byčenkienė taip pat yra Europos Komisijos (EK) Tvarių
finansų platformos narė bei EK Prisitaikymo prie klimato kaitos, įskaitant visuomenės transformaciją, Misijos Tarybos narė. Aplinkotyros, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos keliamų aplinkos pokyčių tyrimai – prioritetinė FTMC veiklos kryptis, moksliniai projektai pelno aukščiausius tarptautinius įvertinimus bei padeda Lietuvos valstybei įgyvendinti klimato kaitos valdymo politiką, pvz., Jungtinių Tautų Bendrojo klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) ir Kioto protokolo įsipareigojimus.

JK atstovas – dr. Fransis Pope, Birmingemo universiteto profesorius, pasaulyje žinomas Atmosferos mokslų srities ekspertas. Prof. F. Pope aktyviai vykdo mokslinius tyrimus oro taršos, klimato kaitos ir miestų tvarumo srityse, remdamasis chemijos, biologijos, fizikos ir socialinių mokslų sričių įžvalgomis, kad suprastų, kaip klimato kaita ir oro tarša (pvz., bioaerozolio dalelės) veikia žmonių sveikatą ir miestų plėtrą. Jis plačiai publikuojamas ir cituojamas (parašė daugiau nei 70 recenzuojamų straipsnių, 4 knygų skyrius, daugybę vyriausybinių ataskaitų). Prof. F.Pope sėkmingai vadovavo keliems tarpinstituciniams ir daugiašaliams projektams. Šiuo metu taip pat dirba su projektais JK, Afrikoje ir Indijoje. Birmingemo universitetas priklauso COP26 universitetų tinklui, kuris vienija daugiau nei 45 JK įsikūrusius universitetus, kurie padeda siekti ambicingų rezultatų kitais metais Glazge (JK) vyksančioje Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje (kitaip COP26).

Projekte kartu dirba ir prof. Peter Strizak iš Ukrainos Nacionalinės mokslų akademijos L.V. Pisarževskio Fizikinės chemijos instituto – vieno garsiausių Ukrainos mokslo centrų, atliekančių fundamentinius ir taikomuosius tyrimus įvairiose šiuolaikinės fizikinės chemijos srityje. Prof. P. Strizak sritis – heterogeninės katalizės, nanodalelių, nanostruktūrų tyrimai. Jis yra daugiau nei 300 mokslinių straipsnių, 100 pranešimų konferencijose autorius, 40 patentų bendraautorius, daugelio Ukrainos mokslo organizacijų atsakingųjų institucijų narys.

    „JK ambasados ir aktyvus mokslo bendruomenės partnerių įsitraukimas suteikė progą pasinaudoti naujomis galimybėmis. Taip pat labai džiaugiamės galimybe dirbti su prof. F. Pope, tarptautinėje mokslininkų bendruomenėje pripažintu atmosferos ir klimato kaitos tyrimų ekspertu. Prof. F. Pope moksliniai tyrimai vykdomi toje pačioje srityje kaip ir FTMC Aplinkotyros skyriuje, o paramos lėšomis įgytas prietaisas leis tęsti tyrimus nagrinėjant klimato kaitos ir oro taršos problemas, užtikrinti eksperimentinių metodų plėtrą siekiant vystyti šiuolaikines aplinkai draugiškas technologijas tvarios ateities užtikrinimui, nagrinėti sąsajas tarp aplinkos oro kokybės ir žmogaus sveikatos. Nuoširdžiai tikiu, kad JK parama ir naujos galimybės paskatins ilgalaikį dvišalį ir tarptautinį bendradarbiavimą.” – sakė FTMC dr. S. Byčenkienė.

Lietuvos, JK ir Ukrainos projektą planuojama įgyvendinti iki 2021 m. kovo mėn.

Pranešimą paskelbė: Rūta Stalionytė, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC)

Parašykite komentarą