Verslas

Lietuva supaprastino Ukrainos piliečių įdarbinimo procedūras. Ką svarbu žinoti?

Atsižvelgdama į kasdien vis blogėjančią padėtį Ukrainoje ir didėjantį nuo karo bėgančių žmonių skaičių ir siekdama palengvinti atvykstančių į Lietuvą Ukrainos Respublikos piliečių padėtį, Lietuva patvirtino užsieniečių įdarbinimo tvarkos pakeitimus, kurie supaprastina procedūras ir panaikina dalį biurokratinių barjerų.

Advokatų kontoros „Glimstedt“ teisininkė, migracijos teisės ekspertė Kseniya Veličkienė sako, kad  šie pakeitimai užtikrins kur kas lengvesnį ukrainiečių įdarbinimą ir paspartins procesus.

Nuo 2022 m. kovo 1 dienos įsigaliojo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas „Dėl nacionalinių vizų, leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, užsieniečio registracijos pažymėjimų išdavimo, užsieniečių teisės dirbti Lietuvos Respublikoje ir sveikatos priežiūros paslaugų“, kuris numato visų bėgančių nuo karo Ukrainos Respublikos piliečių atleidimą nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti. 

Taigi, nuo šiol užsieniečiai, besinaudojantys beviziu režimu, turintys galiojančią Šengeno vizą arba nacionalinę vizą, kuri buvo išduota dėl humanitarinių priežasčių (nenugalimos jėgos), arba užsieniečiai, kurie pateikė prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu, turi teisę dirbti ir yra atleidžiami nuo pareigos gauti leidimą dirbti arba Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams.

„Tačiau užsieniečiai, kurie pateikė prašymą suteikti prieglobstį Lietuvoje, turi teisę dirbti tik nuo prašymo suteikti prieglobstį įregistravimo Lietuvos migracijos informacinėje sistemoje dienos“, – atkreipia dėmesį teisininkė.

K.Veličkienė taip pat pažymi, kad nepaisant Ukrainos piliečių įdarbinimo tvarkos supaprastinimo, darbdaviai, sudarę darbo sutartį su užsieniečiu, privalo pateikti nustatytos formos LDU pranešimą per SODROS informacinę sistemą EDAS. Nurodytas pranešimas apie užsieniečio įdarbinimą turi būti pateikiamas ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki užsieniečio įdarbinimo dienos.

Pasak teisininkės, labai svarbu, kad įsakymas taip pat numato Ukrainos piliečių atleidimą nuo valstybės rinkliavos už prašymo išduoti nacionalinę vizą svarstymą, sprendimų dėl nacionalinės vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti priėmimą arba leidimo laikinai gyventi priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir leidimo laikinai gyventi išdavimą dėl humanitarinių priežasčių.

Taip pat dėl vykstančio karo Ukrainoje vidaus reikalų ministro įsakymas panaikina privalomuosius reikalavimus dėl pareigos turėti galiojantį kelionės dokumentą, sveikatos draudimą ir kitus dokumentus, suteikiančius teisę jiems atvykti ir būti Lietuvos Respublikoje, nacionalinių vizų ar leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo sąlygos, jei šių reikalavimų užsienietis negali (negalėjo) užtikrinti dėl objektyvių priežasčių.

Pranešimą paskelbė: Živilė Jokimaitė Dolgich, GLIMSTEDT

Parašykite komentarą