Politika ir teisė

Lietuva iškilmingai mini Šv. Juozapato Bazilijonų vienuolių ordino 400-ąsias metines

Šiandien prasideda tris dienas (lapkričio 10-12 d.) truksiantys Šv. Juozapato Bazilijonų vienuolių ordino įkūrimo 400-ųjų metinių (1617 – 2017) jubiliejiniai renginiai. Juos apvainikuos sekmadienį (lapkričio 12 d.) 11 val. Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų (unitų) bažnyčioje vyksiančios iškilmingos šv. Mišios, kurias aukos Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios Didysis Arkivyskupas  Sviatoslav Ševčiuk. Iškilmėse dalyvaus Šv. Juozapato Bazilijonų ordino vadovas Protoarchimandritas Genesio Viomar, Ukrainos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvai Volodymyr Yatsenkivskyi, laukiama atvykstant unitų bažnyčios tikinčiųjų iš Ukrainos, Lenkijos, Latvijos ir Estijos. Šv. Mišiose giedos Bazilijonų vienuolių seminaristų choras „DEISIS“ iš Lvovo.

Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčios kunigas klebonas Vinkentij Vasyl Pelykh pasakoja, kad  Popiežius Pranciškus 2016 m. spalio 20 d. dekretu paskelbė Jubiliejinius Šv. Juozapato Bazilijonų ordino metus, kurie prasidėjo Liturgija Romos Šv. Petro ir Povilo Bazilikoje prie Šv. Juozapato kapo 2016 lapkričio 12 d. Jubiliejiniai Bazilijonų ordino įsteigimo metai baigsis Liturgija Vilniuje,  vienuolių bazilijonų Švč.Trejybės bažnyčioje.


Iškilmių dalyvius pasitiks atsinaujinusi Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčia, kurios išorė restauruojama nuo 2015 m. Išsamius tvarkybos darbus (stogo, bokštelių, fasadų tyrimai ir tvarkyba, rūsio archeologiniai tyrimai, tvarkybos projektas ir patys tvarkybos darbai) finansuoja Kultūros paveldo departamentas. Sekmadienį, po Šv. Mišių, bus pašventinta po centriniu altoriumi restauruota kripta, kurioje ramybę suras sovietmečiu išniekinti bazilijonų vienuolių palaikai. Iš viso restauravimo darbams  KPD skyrė 937 tūkst. eurų.

„Lietuva didžiuojasi turėdama vienintelį Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje užgimusį ordiną, kurio įkūrimo 400-ųjų metinių sukaktį pradedame minėti ir Vilniuje. Simboliška, kad būtent Vilniuje – unitų dvasinio gyvenimo centre – lapkričio 12-ą dieną vyks baigiamieji Šv. Juozapato Bazilijonų ordino įkūrimo jubiliejinių metų renginiai. Ir dvigubai simboliška, kad šią dieną visas katalikiškas pasaulis sekmadieninėse mišiose vienysis minėdamas ir paties  šventojo Juozapato dieną. Lietuvos sostinė tądien tarsi įkūnys dvasinės tautų ir religijų unijos centrą, kuriame susitiks Lietuva ir Ukraina. O juk religine tolerancija, plačiu kultūriniu užmoju Švento Juozapato Bazilijonų ordinas perteikia esmines Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir, tikiuosi, mūsų visų kuriamos Lietuvos vertybes“, – sako Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė Diana Varnaitė. 

Jubiliejinių renginių programoje taip pat dviejų specialių parodų atidarymas: lapkričio 10 d. (penktadienį) Lietuvos valstybės istorijos archyve (Mindaugo g. 8) 14.30 val. atidaroma paroda „Bazilijonai Lietuvoje“  (Lietuvos valstybės istorijos archyvo fonduose saugoma arti 3000 bylų, susijusių su Graikų apeigų Katalikų bažnyčios bei Bazilijonų ordino veikla ir istorija). Parodoje bus eksponuojami ir plačiajai visuomenei pirmą kartą pristatomi unikalūs XVI–XX amžių dokumentai iš įvairių archyvo fondų. Tai – karalių ir LDK didžiųjų kunigaikščių privilegijos ir raštai, įvairių asmenų fundacijos, vienuolynų planai, nuotraukos. Lapkričio 11 d. (šeštadienį) Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje 11 val. atidaroma Vilniaus bazilijonų spaustuvės leidinių paroda. Vilniaus unitai bazilijonai garsėjo savo spaustuve, veikusia 1628–1839 metais. Po parodos atidarymo Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje prie apskrito stalo apie pastarojo meto leidinius unitų bažnyčios istorijos temomis diskutuos Lietuvos, Ukrainos, Lenkijos ir Baltarusijos mokslininkai.

Šv. Juozapato Bazilijonų vienuolių ordinas įsikūręs Vilniaus vietoje, kur buvo nukankinti pirmieji trys krikščionys-šventieji kankiniai. 1514 m. toje vietoje Švč. Trejybės bažnyčią pastatė Lietuvos didysis etmonas kunigaikštis Konstantinas Ostrogiškis, kaip padėką Dievui už pergalę prie Oršos prieš Maskvos kariuomenę. Brastos unija 1596 m. LDK istorinėse žemėse suvienijo Romos katalikus ir stačiatikius. Jie tapo Graikų apeigų katalikais (unitais), pavaldžiais Romos Apaštalų sostui ir turėjo didelę reikšmę Vakarų rusėnų (ukrainiečių, baltarusių) tautinių tapatybių susiformavimui.

Aktyviausiais Unijos įgyvendintojais tapo vienuoliai bazilijonai. Vilniaus Švč. Trejybės bazilijonų vienuolyne nuo pat XVII a. pradžios darbavosi iš Volynės kilęs šventasis Juozapatas Kuncevičius, kartu su aktyviausiu jo bendradarbiu Kijevo metropolitu Veljaminu Josifu Rutskiu 1617 m. įsteigęs Švč. Trejybės kongregaciją, dabar pasaulyje žinomą kaip Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną.
Būsimas šventasis Juozapatas nuo 1618 m. buvo Polocko arkivyskupas. 1623 m. lapkričio 12 d. nužudytas Vitebske. Šv. Juozapato palaikai dabar ilsisi Romoje, Šv. Petro bazilikoje.

1628 m. Vilniuje bazilijonai  įkūrė spaustuvę. Joje didžioji dalis išleistų spaudinių buvo lotynų ir lenkų kalbomis, taip pat lietuvių, prancūzų ir senąja bažnytine slavų kalba. Spaustuvė aktyviai leido religinio turinio knygas, tačiau daug dėmesio skyrė ir pasaulietinio turinio leidiniams.

Bazilijonai ypač rūpinosi dvasiniu – kultūriniu gyvenimu, švietimu. Jie statė bažnyčias, steigė mokyklas, kuriose naudojo naujus humaniškus ugdymo metodus be bausmių. Bazilijonai buvo kviečiami kurtis ir plėtoti pastoracinę veiklą įvairiose Abiejų Tautų Respublikos etninėse žemėse. Padubisyje prie Šiaulių jų veiklos dėka išaugo Bazilionų miestelis. Tai vienintelė pasaulyje vietovė, įamžinusi savo pavadinime Bazilijonų vardą. Bazilionų mokyklos mokytojai ir mokiniai rūpestingai puoselėja miestelio įkūrėjų atminimą.

Su iškilmių programa galima susipažinti čia:http://www.vilnensis.lt/bazilijonu-ordino-400-metu-jubiliejaus-renginiai/ Ukrainiečių kalba:http://www.osbm.lt.ua/zaproshuyemo-na-yuvilej-400-littya-vasyliyanskogo-chynu-sv-josafata-u-vilnyusi/

Kontaktiniai asmenys:

Tėvas Vinkentij Pelykh,8655 13583

Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčios kunigas klebonas (pastaba – pirmus metus Lietuvoje kunigaujantis tėvas Vinkentijus lietuvių kalba kol kas nebendrauja)

Diana Varnaitė, 8 698 40416

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė

Pranešimą paskelbė : Nijolė Narbutaitė, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Rekomenduojame
 
TOMS Geo Lace Women's Alpargata Black 40
 
GEOX Kilwi Girl J02D5B0MABC Pink C8172 32
 
Camper Peu Cami 17665-014 Black 42
 
Crocs™ Crocband™ Black 44,5
 
BIOMECANICS 212164 Blanco/Multi 27

Parašykite komentarą