Įvairenybės

Kviečiame rengti mokymo programas želdynų ir želdinių specialistų kvalifikacijai tobulinti

Viešuosius želdynus projektuojantys, jų priežiūrai ir tvarkymui vadovaujantys asmenys, taip pat nepriklausomi želdynų ir želdinių ekspertai privalo reguliariai tobulinti kvalifikaciją pagal programas, atitinkančias nustatytus reikalavimus. Aplinkos ministerija kviečia mokslo ir studijų institucijas, asociacijas, sąjungas ir švietimo įstaigas aktyviai įsitraukti į šį procesą, rengti mokymo programas bei organizuoti mokymus.

Praėjusių metų pabaigoje įsigaliojęs naujos redakcijos Želdynų įstatymas įtvirtina profesionalumo ir atsakomybės principą ir numato, kad minėtieji specialistai privalo savo lėšomis tobulinti kvalifikaciją ne rečiau kaip kas 5 metus išklausydami ne mažiau kaip 20 kvalifikacijos tobulinimo kurso valandų. Mokymo programos turi būti parengtos pagal aplinkos ministro nustatytus reikalavimus.

Be to, viešųjų želdynų ir želdinių priežiūros ir tvarkymo specialistams gali būti organizuojami neformaliojo mokymo kursai. Mokymo trukmė turi būti ne mažesnė nei 200 akademinių valandų. Išklausę pagal minėtus reikalavimus parengtus želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo specialistų mokymo kursus, asmenys galėtų teikti viešųjų želdynų įrengimo, pertvarkymo, viešųjų želdinių veisimo, genėjimo, apsaugos nuo ligų ir kenkėjų paslaugas.

Žiemą dažniausia vykdomi tik patys būtiniausi želdinių tvarkymo darbai, todėl šaltasis sezonas puikus metas plėsti žinias ir tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Mokymo programų rengimo reikalavimai nustatyti aplinkos ministro patvirtintuose Viešuosius želdynus projektuojančių, viešuosius želdynus ir želdinius prižiūrinčių ir tvarkančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos, želdynų projektų rengimo vadovų, viešuosius želdynus projektuojančių, viešųjų želdynų ir želdinių priežiūros ir tvarkymo darbų vadovų, nepriklausomų želdynų ir želdinių ekspertų mokymo programų rengimo reikalavimų, želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo veiklą vykdančių asmenų mokymo programos rengimo reikalavimų aprašuose. Plačiau su jais galima susipažinti čia

 

Pranešimą paskelbė: Giedrė Budvytienė, LR aplinkos ministerija

Parašykite komentarą