Studijos

Kultūros ministras su Lietuvos muzikų rėmimo fondo atstovėmis aptarė aktualiausius klausimus

Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas susitiko su Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktore Liucija Stulgiene, direktorės pavaduotoja Egle Ugianskiene ir tarptautinio menų festivalio „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ vadove Genovaite Šalteniene.

Susitikime aptarta kultūros padėtis Lietuvoje akcentuojant muzikinio lavinimo svarbą ne tik didžiųjų šalies miestų, bet ir regionų gyventojams, taip pat profesionalaus meno sklaidos projektų ir kultūros mecenatystės klausimai.

Lietuvos muzikų rėmimo fondas – tai nuo 1992 m. veikianti visuomeninė organizacija, kuri stiprina ir puoselėja mūsų šalies muzikinę kultūrą, vykdo dvylika muzikinio švietimo programų, organizuoja koncertų ciklą „Alma Mater Musicalis“, tarptautinį menų festivalį „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“, mokslo metų pradžios šventę „Beauštanti aušrelė“, sukaktuvinius vakarus, rengia koncertus neįgaliesiems, socialiai remtiniems žmonėms, rūpinasi knygų apie iškilius muzikus leidyba ir kt. 1998 m. Lietuvos muzikų rėmimo fondas įsteigė kompozitoriaus Stasio Vainiūno namus.

Nuotraukoje (iš kairės): Genovaitė Šaltenienė, Liucija Stulgienė, kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas ir Eglė Ugianskienė

Pranešimą paskelbė: Agnė Grinevičiūtė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Parašykite komentarą