Studijos

Kultūros ministras reiškia užuojautą mirus kultūros ir visuomenės veikėjui Stanley Balzekui

Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas reiškia užuojautą dėl JAV lietuvių visuomenės veikėjo, mecenato, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus prezidento, Lietuvos Respublikos garbės konsulo Floridos valstijoje Stanley Balzeko jaunesniojo netekties. 

„Netekome išskirtinės asmenybės, daugiau kaip pusę amžiaus nepailstamai tiesusios tiltus tarp lietuvių ir amerikiečių, įnešusios svarų indėlį į Lietuvos kultūrą ir meną, kūrusios kultūrinę ir dvasinę aplinką, lietuvybės oazę už Atlanto. Stanley Balzekas savo pavyzdžiu nuolat rodė, kaip svarbu nepamiršti savo šaknų, kaip svarbu išsaugoti lietuviškas tradicijas ir papročius, kad perduotume juos jaunajai kartai“, – sako ministras M. Kvietkauskas. 

Pranešimą paskelbė: Ramūnas Korsakas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Parašykite komentarą