Verslas

Keičiamo 2021 m. valstybės biudžeto projekto priėmimas vyks birželio 22 d.

2021 m. birželio 17 d. pranešimas žiniasklaidai

 Seimo posėdyje įvyko patikslinto 2021 m. valstybės biudžeto projekto antrasis svarstymas (projektas Nr. XIVP-495(2), kurio metu nuspręsta jo pakeitimus tvirtinti birželio 22 d. Už šį sprendimą balsavo 81 Seimo narys, prieš – 1, susilaikė 35 parlamentarai.

„Birželio mėnesį atnaujinus ekonominės raidos scenarijų turime koreguoti valstybės biudžetą dėl pasikeitusių makroekonominių rodiklių ir pasikeitusių valstybės pajamų prognozių. Biudžetas keičiamas atsižvelgiant į gerėjančią epidemiologinę situaciją, kurią veikia ir vakcinavimo tempai. Pagrindinė žinia su biudžeto pakeitimu yra tai, jog numatomas biudžeto deficitas bus gerokai mažesnis. Taip pat numatyta papildomai išlaidų susijusių su įtampa pasienyje Baltarusijoje, bei papildomos lėšos gynybai, vykdant įsipareigojimus NATO“, − pristatydama naujausius pakeitimus kalbėjo finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Pasak finansų ministrės, BVP pokytis, kuris buvo numatytas šiems metams 2,6 proc. kovo mėnesio scenarijuje, atsižvelgiant į gerėjančią situaciją, yra gerinamas ir numatoma, kad šiais metais ekonomika augs 4,1 proc. BVP, kitais metais – 4,4 proc.

G. Skaistė akcentavo, kad atnaujinus pajamų prognozes reikšmingai mažėja valdžios sektoriaus deficitas – šiuo metu jis sieks 6,9 proc. BVP vietoje anksčiau planuoto 8,4 proc. BVP.

Po Vyriausybės peržiūros ir atnaujinto ekonominės raidos scenarijaus valstybės biudžeto pajamos yra didinamos 613,1 mln. eurų, kurių 382,4 mln. eurų sudarytų pajamos iš pridėtinės vertės mokesčio dėl didesnio gyventojų vartojimo ir atidėtų mokesčių.

Pelno mokesčio pajamos didinamos 38,8 mln. eurų dėl projektuojamo didesnio 2021 m. BVP augimo ir patikslintų prielaidų dėl atidėtų mokėjimų. Akcizų pajamos didinamos 30,2 mln. eurų.

Gyventojų pajamų mokesčio pajamos į valstybės ir savivaldybių biudžetus didinamos 232,2 mln. eurų dėl numatomo spartesnio darbo užmokesčio fondo augimo 2021 m. Vertinant tik valstybės biudžeto pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio, jos didėja 136,8 mln. eurų.

Pajamos iš dividendų ir valstybės įmonių pelno įmokų didinamos 24,9 mln. eurų, įvertinus įmonių priimtus sprendimus dėl šių įmokų mokėjimo už veiklos rezultatus 2020 m.

Pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio į savivaldybių biudžetus numatoma padidinti 95,4 mln. eurų, o palyginti su gruodžio mėn. patvirtintu biudžetu savivaldybių pajamos augs 141,1 mln. eurų.

Patobulintame projekte valstybės biudžeto asignavimus siūloma didinti 55 mln. eurų, iš jų 20,7 mln. eurų papildomai skiriama Krašto apsaugos ministerijai įsipareigojimams, susijusiems su naryste NATO, vykdyti 2021 m. užtikrinant 2,03 proc. BVP skyrimą.

Vidaus reikalų ministerijai numatoma papildomai skirti 15,9 mln. eurų. Didžioji dalis šių lėšų numatyta sienos su Baltarusija apsaugai, iš jų stebėjimo sistemoms įrengti – 11,5 mln. eurų. Dėl išaugusios nelegalios migracijos 4,3 mln. eurų bus skirta valstybės sienos su Baltarusijos Respublika kontrolei sustiprinti ir palapinių miesteliui įkurti Užsieniečių registracijos centre. Siekiant pagerinti infrastruktūrą Lavoriškių, Šalčininkų ir Raigardo pasienio kontrolės punktuose Susisiekimo ministerijai papildomai bus skiriama 1,05 mln. eurų.

Be to, atsižvelgdama į Seimo Biudžeto ir finansų komiteto išvadoje pateiktus pasiūlymus ir institucijų ir įstaigų pasiūlymus, patobulintame įstatymo projekte, nekeičiant bendros asignavimų sumos, Vyriausybė siūlo perskirstyti asignavimus tarp asignavimų valdytojų.

Pagal svarstomą projektą, tikslinamos 2021 metų valstybės biudžeto pajamos kartu su ES ir kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis sudarytų 12 mlrd. 437,4 mln. eurų, asignavimai išlaidoms ir turtui įsigyti – 16 mlrd. 615,3 mln. eurų (asignavimai viršytų pajamas 4 mlrd. 177,9 mln. eurų).

Pagal Seimo statutą, biudžetiniais metais Seimas gali pakeisti valstybės biudžetą. Jis keičiamas pagal tą pačią tvarką, pagal kurią sudaromas, priimamas ir tvirtinamas. Keičiant valstybės biudžetą, gali būti nesilaikoma dalies nustatytų terminų. Valstybės biudžeto pakeitimo įstatymas priimamas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma, jeigu jam neprieštarauja Vyriausybė.

Pranešimą paskelbė: Rimas Rudaitis, Lietuvos Respublikos Seimas

Rekomenduojame
 
Kaunas Hockey ledo ritulys
 
Kaip serviruoti stalą gimtadienio šventei?
 
Kuo metalinės tvoros pranašesnės?
 
Pastolių nuoma Kaune palankiomis sąlygomis
 
Įrankių nuoma Klaipėdoje ir kituose miestuose

Parašykite komentarą