Politika ir teisė

Ką reikia žinoti apie užsienyje sudarytas santuokas?

KLAUSIMAS:
Ar susituokus Las Vegase (JAV), Lietuvoje būtų pripažinta tokia santuoka?
ATSAKYMAS:
Atsako teisingumo ministras Juozas Bernatonis
Pirmiausia reikėtų pasidomėti, ar įstaiga, kurioje ketinate registruoti santuoką, išduoda oficialius dokumentus, patvirtinančius, jog ši santuoka galioja JAV. Lietuvoje pripažįstamos tik tos užsienio valstybėje sudarytos santuokos, kurios pagal santuokos sudarymo vietos teisę laikomos galiojančiomis.

Teisingumo ministerijos žiniomis, JAV, kaip ir daugelyje kitų užsienio valstybių, tuokiantis užsieniečiams, reikalaujama pilietybės valstybės kompetentingos institucijos išduotos pažymos, patvirtinančios, kad nėra kliūčių sudaryti santuoką. Tokią pažymą Lietuvoje gali išduoti civilinės metrikacijos įstaigos. Prieš pateikiant šį dokumentą JAV, jis turi būti patvirtintas pažyma (Apostille) ir išverstas į anglų kalbą. Dokumentą patvirtinti pažyma (Apostille) galima Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje.

Lietuvos teisės aktai mūsų šalies piliečius įpareigoja pranešti Lietuvos valstybei apie savo užsienyje sudarytą santuoką. Šis pranešimas ir su juo susijusi procedūra vadinama užsienio valstybėje sudarytos santuokos apskaita.

Apskaitos procedūra nėra sudėtinga: reikėtų kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jei asmuo šiuo metu neturi gyvenamosios vietos Lietuvoje – į paskutinės gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigą arba į Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaigą, ir pateikti tinkamai įformintą užsienio valstybės išduotą santuokos sudarymo dokumentą bei sutuoktinių asmens tapatybės dokumentus. Užsienio valstybės išduoti dokumentai turėtų būti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti pažyma (Apostille) Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Pastebėtina, kad Lietuvoje pripažįstamos tik tos užsienio valstybėje sudarytos santuokos, įregistruotos nepažeidžiant sąlygų, kurioms esant Lietuvoje apskritai draudžiama tuoktis. Santuoka turi būti sudaryta tarp skirtingos lyties asmenų, sutuoktiniai vienas kitam negali būti artimieji giminaičiai, santuokos sudarymo metu abudu sutuoktiniai turi būti nutraukę ankstesnes santuokas, jeigu jie tuokiasi ne pirmą kartą ir pan.

Paaiškėjus, kad santuoka buvo sudaryta pažeidžiant monogamijos principą (asmuo sudarė antrą santuoką, nenutraukęs pirmosios), ši santuoka teismo tvarka gali būti pripažinta negaliojančia. Santuoka, sudaryta pažeidžiant monogamijos principą, gali būti pripažinta negaliojančia pagal sutuoktinio, nežinojusio apie kliūtis santuokai sudaryti, prokuroro ar bet kurio kito asmens, kurio teisės ar teisėti interesai buvo pažeisti šia santuoka (pavyzdžiui, sutuoktinio, su kuriuo buvo sudaryta santuoka užsienio valstybėje), ieškinį.

Daugiau informacijos teisinio švietimo klausimais ieškokite Teisingumo ministerijos interneto svetainėje http://www.tm.lt/klausimai/duk

Parašykite komentarą