Verslas

Jurbarko krašto atnaujinimui – 15 mln. litų parama

Jurbarko Senamiestyje įsibėgėja miesto centrinės dalies atnaujinimo darbai. Tai iš dalies Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinamas projektas. Vien šiais metais Jurbarko rajone įgyvendinama 12 vidaus reikalų ministerijos administruojamų priemonių regioninių projektų, kurių bendra vertė daugiau kaip 15 milijonų litų. „Jurbarkas yra viena iš 14 Lietuvos probleminių teritorijų, kurioms būdinga gyventojų skaičiaus mažėjimas, emigracija ir pensinio amžiaus dominavimas. Vidaus reikalų ministerijos administruojamos priemonės „Probleminių teritorijų plėtra” tikslas yra gerinti šių teritorijų gyvenamąją aplinką ir gyvenimo kokybę, mažinti išsivystymo skirtumus ir netolygumus tarp atskirų Lietuvos regionų, padaryti šitas teritorijas patrauklesnes verslui. Tikiu, kad Europos Sąjungos lėšos padės atgaivinti gyvenimą Jurbarke”, – sako vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis. Įgyvendinus projektą, bus rekonstruotos pagrindinės Senamiesčio gatvės, įrengtos automobilių stovėjimo, vaikų žaidimo ir krepšinio aikštelės, apšvietimas, želdiniai, sutvarkytos poilsio zonos, mažųjų architektūros formų vietos. Bus išplėtotos esamos ir naujos miesto viešosios erdvės, pagerės Jurbarko miesto aplinkos infrastruktūra, miesto vaizdas. Bus sutvarkyta 28 hektarai Senamiesčio ploto, investuota 6 milijonai litų. Kitas svarbus projektas Jurbarke įgyvendinamas pagal vidaus reikalų ministerijos administruojamą priemonę „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas”. Visuomeninės paskirties pastatas, esantis Barkūnų gatvėje, bus rekonstruotas į daugiabutį gyvenamąjį namą, pritaikant jį socialiniam būstui ir žmonėms su negalia. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Ritos Danelienės teigimu, šiuo metu Jurbarke yra 130 asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, iš jų 26 su negalia. Įgyvendinus projektą bus įrengta 16 butų, 3 iš jų pritaikyti neįgaliesiems. Projekto vertė – daugiau kaip 1 milijonas litų. 2007-2013 metų laikotarpiu, Europos Sąjungos paramos sulauks ir Jurbarko rajono savivaldybės kaimo vietovės. Septynių seniūnijų centrų atnaujinimui skirta daugiau kaip 7 milijonai litų. Darbai jau prasidėjo Veliuonoje. Veliuona – istorinis kraštovaizdžio draustinis, įsikūręs Panemunių regioninio parko teritorijoje. Tačiau miestelis apleistas, daug vietų prašosi tvarkomos. Veliuonos miestelio kompleksiniam sutvarkymui skirta daugiau kaip 1 milijonas litų, iš kurių 85 procentus sudaro Europos Sąjungos fondų lėšos, o po 7,5 procentus valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšos. Už juos bus sutvarkytas Veliuonos miestelio stadionas, įrengiant krepšinio aikštelę, teniso aikštelę, vaikų žaidimo aikštelę, sutvarkyta miesto aikštė, įrengiant pėsčiųjų takus, automobilių stovėjimo aikšteles, atnaujinant veją, įrengiant želdinius, lauko suoliukus ir šiukšliadėžes, taip pat bus atnaujintas seniūnijos pastato fasadas, pakeisti langai. Taip sutvarkius miestelio viešąją infrastruktūrą, miestelis taps patrauklesnis, pagerės jo estetinis įvaizdis, miestelio gyventojai bei svečiai galės naudotis sutvarkyta viešąja erdve. Įgyvendinant Lietuvos 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, Vidaus reikalų ministerija, vykdydama tarpinės institucijos funkcijas yra atsakinga už Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas” ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai” įgyvendinimo priemones. Vykdydama nacionalinės regioninės politikos koordinavimo funkciją ministerija atsakinga už ES struktūrinės paramos, skirtos regionų projektams, planavimo ir naudojimo koordinavimą. Daugiau informacijos internete adresu: www.vrm.lt/nrp arba www.esparama.lt

Parašykite komentarą