Įvairenybės

Jaunas žmogus negali nieko nei dėl savęs, nei dėl valstybės?

Vos prieš pora dienų įvyko valstybių vadovų ir įtakingiausių politinių veikėjų susitikimas Jungtinių Tautų Klimato konferencijoje. Visame pasaulyje prasidėjo moksleivių protestai, o klimato aktyvistės 16-metės Gretos Thunberg nuomonė apie pastangas siekiant sumažinti klimato kaitos padarinius nuskambėjo visose žiniasklaidos priemonėse ir dar kartą buvo parodyta, jog jaunam žmogui rūpi klimato kaita ir valstybių priimami sprendimai.

Vis dažniau pasigirstant klimato kaitos temoms politinėje darbotvarkėje, norime priminti, kad Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), vienydama 68 nacionalines ir regionines jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas bei atstovaudama Lietuvos jaunimo nuomonę, 45-osios Asamblėjos metu priėmė poziciją dėl Darnaus vystymosi tikslų darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimo. Vadovaujantis LiJOT organizacijų sprendimu ir jaunimo susirūpinimu dėl klimato kaitos, jauni asmenys tarp prioritetinių tikslų išskyrė ir 13-ąjį – imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos poveikių veiksmų tikslą. Jau antrus metus dirbdami su šia darbotvarke, ypač atstovaujant jaunimo nuomonę dėl kovos su klimato kaita, pastebime ir norime pabrėžti dialogo tarp skirtingų struktūrų svarbą.

Džiaugiamės ne tik už tūkstančius jaunų žmonių, kurie išsako savo nuomonę ir požiūrį apie klimato kaitos padarinius ir įgyvendinamas veiksmus, bet ir už Lietuvoje jaunų žmonių kuriamas ir veikiančias iniciatyvas, kurios protestais ar kitomis formomis aktyviai įsitraukia į diskusijas ir sprendimų paieškas klimato kaitos tema.

Klimato kaitos tema LiJOT kontekste pasigirsta ne tik tarptautiniame lygmenyje, bendradarbiaujant su jaunimo organizacijomis Baltijos ir Europos regionuose, bet ir čia Lietuvoje. Šiais metais vasaros festivalyje „Dalinkis vasara“ apie tvarumą diskutavo verslo, valstybės bei „Fridays for Future“ judėjimo atstovai.  Taip pat džiaugiamės sklandžiu bendradarbiavimu su Švedijos ambasada Lietuvoje bei Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje, kurių dėka jaunas žmogus supažindinamas su klimato kaitos tema ne vien projektų ir iniciatyvų metu, bet ir vystant bei formuojant šią temą jaunimo politikos lygmeniu.

„Visuomenės atstovai dažnai mėgsta kritikuoti tuos, kurie mąsto, veikia ar daro kitaip. Nuo pat LiJOT įkūrimo, jaunimo politikos formavime esame tie, kurie palaiko jauno žmogaus iniciatyvas ir kuriamą pokytį, tačiau, kaip matome iš viešosios erdvės, požiūris į jaunimą kaip lygiavertį šalies pozicijos formuotoją vis dar klibantis, o kai kalba pasisuka apie jauną žmogų, jis laikomas negalinčiu nieko nei dėl savęs, nei dėl valstybės“ – teigia LiJOT Prezidentas Antanas Mikalauskas.

Šiuo metu Niujorke besilankantis Europos moksleivių sąjungos (OBESSU) valdybos narys Edvardas Vabuolas, sako, kad jauno žmogaus pasisakymai pasaulio viršūnių susitikime yra įasmeninta ištisos jaunimo kartos į vieną balsą nuomonė. „Tą įrodo milijonai išėjusių į gatves daugiau nei 150 pasaulio šalių ir siuntusių labai paprastą mintį – ši karta nenori kentėti už praėjusios kartos nerūpestingumą. Žinutė paprasta, bet sprendimai – kompleksiniai; tai yra pirmas kartas, kai žmonija atsiduria klimato krizėje ir reikia priimt sunkius sprendimus – atiduoti patogumą vardan darnumo“ – teigia E. Vabuolas.

Jauni žmonės geba ir gali išsakyti savo nuomonę kartu su stipriausiomis pasaulio šalimis, diskutuojant ir teikiant pasiūlymus. Turime stengtis, kad nepagrįstos kritikos būtų kuo mažiau, o jaunimo nuomonės integracija į politinę darbotvarkę vyktų sklandžiai ir būtų grįsta faktais. Jauni klimato aktyvistai viešoje erdvėje nuolat puolami dėl patirties stokos, griežtų ar tiesiog nepatogių pasisakymų. Tačiau emocingas tonas šioje diskusijoje nėra savaiminis tikslas, o tik priemonė, kuria siekiama atkreipti dėmesį į problemą. Klimato protestai visame pasaulyje yra aiškus ženklas, kad jauni žmonės nori būti išgirsti, tačiau sprendimų priėmėjai ne visada pasiruošę klausytis ir, svarbiausia, imtis veiksmų.

Kviečiame įsigilinti į viešojoje erdvėje kylančias diskusijas ir kritiškai vertinti ne tik pasisakančiųjų amžių ar kalbos toną, bet ir turinį. Jaunimo nuomonė nebus svarbi tik kažkada ateityje, svarbu klausyti jaunų žmonių ir dabar.

Su LiJOT priimta pozicija dėl Darnaus vystymosi tikslų darbotvarkės iki 2030 m. galite susipažinti čia: https://bit.ly/2kUlN0u 

Pranešimą paskelbė: Julija Trumpickaitė, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ( LiJOT)

Parašykite komentarą